Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2018-08-11 16:59:41

 Anecia85

Użytkownik

Zarejestrowany: 2018-06-30
Posty: 253

AS Hajnówka

Dzisiaj byłam u swojego Lobuza jak ktoś ma pytania to odpowiem na tyle co wiem sama

Offline

#2 2018-09-13 18:44:01

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

Re: AS Hajnówka

ul. Warszawska 67
17-200 HajnówkaWIDZENIA :

1.1.Skazani osadzeni w pawilonie A odbywają widzenia w poniedziałki i soboty w godzinach 8.00-14.00. Ponadto widzeń udziela się w drugi dzień Wielkanocy oraz niżej wymienione dni ustawowo wolne od pracy, t.j:

1-go stycznia – Nowy Rok,

1-go maja,

dzień Bożego Ciała,

11-go listopada – Narodowe Święto Niepodległości

w godzinach 8:00-14:00

1.2.Tymczasowo aresztowani odbywają widzenia w poniedziałki i soboty w godzinach 14.00 – 16.30. Ponadto tymczasowo aresztowanym widzeń udziela się w drugi dzień Wielkanocy oraz niżej wymienione dni ustawowo wolne od pracy tj.:

1-go stycznia – Nowy Rok,

1-go maja,

dzień Bożego Ciała,

11-go listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

w godzinach 14.00 – 16.30 .

1.3.. Skazani osadzeni w pawilonie B odbywają widzenia w piątki i niedziele w godzinach 8.00 – 15.00. Ponadto skazanym widzeń udziela się w drugi dzień Bożego Narodzenia oraz niżej wymienione dni ustawowo wolne od pracy tj.:

6-go stycznia – Święto Trzech Króli,

3-go maja,

15-go sierpnia – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,

1-go listopada – Wszystkich Świętych,

w godzinach 8.00 – 15.00.

2..Rejestracji widzeń dokonuje się od godziny 7.40 do godziny 13.00 dla skazanych. Rejestracji widzeń dokonuje się od godziny 7.40 do godziny 15.00 dla tymczasowo aresztowanych. W miarę możliwości w pierwszej kolejności udziela się widzeń: kobietom w widocznej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 7, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

3. Osoby zgłaszające się na widzenia powinny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, który przed udaniem się do sali widzeń przekazują funkcjonariuszowi w dyżurce bramy głównej. Osoby ubiegające się o wstęp na teren aresztu oraz opuszczające go poddaje się kontroli przy użyciu urządzeń technicznych. Zabrania się wnoszenia przedmiotów niedozwolonych, a w szczególności: broni palnej i białej, amunicji, narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania, środków odurzających i psychotropowych, alkoholu, sprzętu łączności, urządzeń służących do odtwarzania i rejestrowania informacji, nośników danych, dokumentów i listów. W razie podejrzenia nieujawnienia przez osobę odwiedzającą posiadania przedmiotów niedozwolonych poddaje się ją kontroli polegającej na sprawdzeniu ubrania i obuwia. W uzasadnionych przypadkach przeprowadza się kontrolę osobistą polegająca na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu bielizny. W przypadku ujawnienia próby wniesienia, bądź wyniesienia na lub z terenu aresztu wyżej wymienionych przedmiotów widzenie nie zostanie udzielone lub będzie przerwane. Zabrania się również wnoszenia toreb, reklamówek oraz innych bagaży.

4.Osobom o których mowa w punkcie 3, nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym oraz osobom, co do których zachodzi podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych, nie zezwala się na wstęp na teren aresztu. Czynnościom kontrolnym wymienionym w punkcie 3 może być poddana, także bez jej zgody, osoba opuszczająca teren jednostki.

5.Widzenia dla skazanych odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

6.Widzenia z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora.

7.Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni z nim kontakt.

8.Skazany zaklasyfikowany do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego może korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które mogą być połączone za zgodą Dyrektora. Widzenie połączone nie może rozpoczynać się później niż o godzinie 11.00.

9.Rozmowy skazanych w trakcie widzeń mogą podlegać kontroli, która polega na zapoznawaniu się z ich treścią i na możliwości przerwania.

10.Skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15, do której wykonywania zobowiązani są rodzice oraz ci których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu z tymi dziećmi, po uprzednim udokumentowaniu faktu ojcostwa lub opieki nad nimi.

11.W widzeniu ze skazanym mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby te mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

12.Skazanemu korzystającemu z widzenia, w uzasadnionych przypadkach, Dyrektor może zezwolić na przedłużenie czasu jego trwania lub udzielenie widzenia z większa liczą osób odwiedzających.

13.Skazany cudzoziemiec ma prawo do korzystania z widzeń z urzędnikiem konsularnym, a w razie jego braku z wykonującym funkcje konsularne pracownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego.

14.Widzenia dla skazanych udzielane są według kolejności zgłoszeń. Funkcjonariusz nadzorujący widzenia wskazuje miejsce realizacji widzenia.

15.Widzenie trwa 60 minut. Widzenie odbyte w czasie krótszym niż 60 minut uznaje się za wykorzystane.

16.Zabrania się palenia tytoniu podczas odbywania widzeń.

17.W razie naruszenia przez osadzonego lub osobą odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem na nie przeznaczonym, uznaje się je za odbyte.

18.W czasie wydawania widzeń zabrania się opuszczania sali widzeń osobom odwiedzającym bez zgody funkcjonariusza dozorującego widzenia.

19.Podczas odbywania widzeń w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt osadzonych z osobami odwiedzającymi zezwala się na spożywanie napojów i artykułów żywnościowych zakupionych przez odwiedzających na terenie aresztu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

20.Osoby najbliższe odwiedzające osadzonych mogą realizować uprawnienie osadzonych do otrzymywania paczek żywnościowych za pośrednictwem kantyny znajdującej się na terenie aresztu. Paczki te będą wliczane do limitu określonego w art. 113a kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którym osadzony ma prawo raz w miesiącu otrzymać paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Powyższy sposób przekazywania paczek dotyczy również paczek dodatkowych przyznanych w formie nagród i ulg.

21.Widzenia osadzonych z obrońcami, pełnomocnikami będącymi adwokatami lub z radcami prawnymi odbywają się w dni robocze. Wydawanie tych widzeń realizowane jest w godzinach 8.30 – 14.00

PACZKI :

--> https://www.sw.gov.pl/strona/dla-intere … w-hajnowce

ŹRÓDŁO i więcej informacji na stronie -> https://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt- … w-hajnowce

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.dsm.pun.pl www.antyk.pun.pl www.narutowarsmax.pun.pl www.adm2grupa.pun.pl www.narutoforshinobi.pun.pl