Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2013-02-25 15:33:15

 nikka04

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

36615071
Skąd: Łódź
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 76

Wniosek o wydanie wyroku łącznego

Wyrok łączny

M............, dnia ..............
                                                                                                                                          Do
Skazany: .............. W...............
zam. ..........................................                                                                                        Sądu Rejonowego/ Okręgowego w...
                                                                                                                                          Wydział ...Karny

                                                                                    Wniosek o wydanie wyroku łącznego
Na mocy art. 570 kpk, wnoszę o wydanie wyroku łącznego w stosunku do mojej osoby
obejmującego następujące, prawomocne wyroki:
1) Sądu Rejonowego w ...... z dnia......, sygn. akt ............., mocą którego za
czyn określony w art. ..... § ..... kk popełniony dnia ........, skazany zostałem na.....lata pozbawienia wolności,
2) Sądu Rejonowego w .......... z dnia......., sygn. akt ..........., mocą którego za
czyn określony w art..... §.... kk popełniony w dniu .........., skazany zostałem na ...... lat/miesięcy pozbawienia wolności,
3) Sądu Rejonowego w  ................. z dnia ........., sygn. akt ............., mocą
którego za czyn określony w art...... § ..... kk popełniony w dniu......., skazany zostałem na ..... lata pozbawienia wolności.
                                                                                               Uzasadnienie
Powołanymi wyrokami skazany zostałem prawomocnie za trzy czyny na kary pozbawienia wolności.
Skazania te dotyczą występków popełnionych przed wydaniem pierwszego wyroku - Sądu Rejonowego w ............... z dnia ........
Oznacza to, że spełnione zostały wymagania formalne z art. 569 § 1 kpk do wydania wyroku łącznego i orzeczenia kary łącznej zgodnie z art. 85 i nast. kk.
Trzy czyny, za które orzeczone zostały kary pozbawienia wolności, popełniłem w krótkich odstępach czasu i zanim doświadczyłem skutków swojego działania w postaci pozbawienia wolności.
Obecnie krytycznie odnoszę się do swojego postępowania z przeszłości. W zakładzie karnym pomyślnie przebiega proces mojej resocjalizacji i można wysnuć tezę, że już na obecnym etapie wychowawcze cele kary zostały osiągnięte.
Z tych względów wnoszę o wydanie wyroku łącznego z zastosowaniem możliwie najszerszej absorpcji.

....................
podpisMiejscowość......., data......                                                                                                   Sąd Rejonowy/ Okręgowy w......
Dane osadzonego...........                                                                                                     Wydział.....Karny

                                                                              Wniosek o wydanie wyroku łącznego

W imieniu własnym na podstawie art. 570 kpk wnoszę o wydanie wyroku łącznego obejmującego następujące prawomocne wyroki:

1) Sądu Rejonowego/ Okręgowego w..... Wydział.......z dnia........., sygn. akt. ...... za czyn popełniony w dniu....... za który zostałem skazany na karę............... pozbawienia wolności,
2) Sądu Rejonowego/ Okręgowego w......, Wydział......z dnia......, sygn. akt. ..... za czyn popełniony w dniu....... za który zostałem skazany na karę............... pozbawienia wolności,
3)  Sądu Rejonowego/ Okręgowego w..... Wydział.......z dnia........., sygn. akt. ...... za czyn popełniony w dniu....... za który zostałem skazany na karę............... pozbawienia wolności
                               
                                                                                  Uzasadnienie

Wyżej wskazanymi wyrokami zostałem skazany na kary pozbawienia wolności. Pierwszy wyrok w mojej sprawie został wydany przez Sąd Rejonowy/ Okręgowy w..... w dniu.... i dotyczył czynu popełnionego w dniu........ Pozostałych dwóch czynów dopuściłem się przed datą wydania tego wyroku, a więc zachodzą zatem przesłanki do wydania wyroku łącznego.
Czynów tych dopuściłem się w krótkich odstępach czasu, wcześniej nie wchodziłem w konflikt z prawem. Po dokonaniu tych trzech przestępstw nie naruszyłem porządku prawnego. W ostatnich latach założyłem rodzinę i uczciwie pracowałem na utrzymanie domu.
Obecnie krytycznie odnoszę się do swojego przestępstwa z przeszłości.
W zakładzie karnym zostałem osadzony w.......(data). Mój proces resocjalizacji w zakładzie karnym przebiega pomyślnie. Nie byłem karany dyscyplinarnie. Biorę udział w opracowaniu i realizacji indywidualnego programu oddziaływań wychowawczych.
Proszę aby Sąd uwzględnił powyższe okoliczności i wymierzył mi karę łączną z zastosowaniem zasady pełnej absorpcji, co oznaczałoby wymierzenie kary.... lat/ miesięcy pozbawienia wolności, czyli najsurowszej wymierzonej za jednostkowe przestępstwo.
                                                                               
                                                                                                                                                   Podpis...............*źródło: http://g.wieszjak.pl/wieszjak/forms/wni … laczny.pdf


Spełniło się długo wyczekiwane marzenie

Offline

#2 2013-10-07 17:00:48

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

To teraz moje tysiąc pytań do... A mianowicie:
1. Ten wniosek o łączny, to trzeba składać do Sądu Rejonowego czy Okręgowego, bo na podstawie tego, co tu pisze, to już sama nie wiem? 
2. Odnośnie wydziału to ma być Karny czy ten Penitencjarny i Nadzoru nad wykonywaniem Orzeczeń Karnych?
3. W danych osadzony pisze tylko imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, czy adres zk, w którym obecnie przebywa też?
4. W przypadku grzywny, jeśli była zasądzona kwotowo, potem odraczana, aż w końcu przeliczona na dni, to datę zapadnięcia wyroku podaje się tą, kiedy już została zasądzona zastępcza kara pozbawienia wolności za grzywnę czy jaką?
5. W przypadku zastępczej kary pisze się odpowiednio przykładowo " na 3 miesiące zastępczej kary pozbawienia wolności" ?
6. A i jeszcze kwestia taka, bo czytałam, że momencie gdy zapada powtórny wyrok łączny ten pierwszy traci moc, jednak czy to ma zastosowanie w przypadku, gdy tamten łączny dotyczył wyroków pozbawienia wolności, a ten ma dotyczyć zastępczej kary pozbawienia wolności?
Swoją drogą, że też nikt S od razu nie podpowiedział, że grzywny można łączyć..
Tak już poza wszystkim, to czemu są dwa wnioski, bo nie ogarniam różnicy między nimi?
Czyżby chodziło o to, że drugi tyczy się pełnej absorpcji, a pierwszy możliwie najszerszej?


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#3 2013-10-08 00:51:46

 Orleanska

Użytkownik

Skąd: Bydgoszcz
Zarejestrowany: 2013-04-11
Posty: 34

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

Gossia mój mial normalnie łączny i połączyli mu grzywny i je umorzyli a z miesięcy nic nie zdjęli i tak się skończyła nasza sprawa o wyrok łączny a my akurat wolelibyśmy zapłacić te pieniądze i żeby choć troszke skrócili wyrok


http://elapso.pl/suwaczek/solaris/E87DDD/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/11550.png

Offline

#4 2013-10-08 12:06:58

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

1. Wniosek musi być złożony do sądu, który wydał ostatni wyrok skazujący w I instancji, ale jeśli w I instancji orzekały sądy różnego rzędu, to wniosek należy złożyć do sądu wyższego rzędu.

2. Wydział Karny. J. w. sądu, który wydawał wyrok.

3. Imię Nazwisko i adres zamieszkania.

4. Podajecie datę, kiedy zapadła kara grzywny.

5. Powiem Ci szczerze, że nie wiem... Dlatego wolę nie kombinować i nie wprowadzać w błąd.

6. Dotyczy to wszystkich wyroków podlegających łączeniu. Może tak się stać, że tamten wyrok łączny straci moc i sąd może orzec nowy.
A właśnie - Twój facet w poprzednim wyroku łącznym miał uwzględnioną grzywną?

Następne pytanie, czy to były same kary grzywny, czy nie było tak, że przy okazji kary pozbawienia wolności została orzeknięta kara grzywny?

Bo coś mi się wydaje, że to były grzywny orzeknięte razem z wyrokiem kary pozb. wolności. Jeśli tak, to taka grzywna nie podlega łączeniu, bo ona już na sto procent została uwzględniona wcześniej.
Nie wiem jak Ci to wytłumaczyć... Bo to jest tak, że kara więzienia razem z grzywną jest liczona razem.

Czyżby chodziło o to, że drugi tyczy się pełnej absorpcji, a pierwszy możliwie najszerszej?

A tego nie rozumiem.
Absorbcja, to właśnie najlepsza możliwość przy orzekaniu wyroku łącznego


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#5 2013-10-08 13:25:25

catrine

Gość

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

Dzień dobry przeglądam wasze forum i zastanawia mnie jedna sprawa, może ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak to jest jeśli skazany dostał wyrok pozbawienia wolności i w tym samym wyroku sąd zasądził grzywnę za to przestępstwo a on jej nie zaplacił to czy bedzie musial dodatkowo odsiedzieć coś za to poza tym wyrokiem, który dostał ?

#6 2013-10-08 13:30:58

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

Grzywna może zostać zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności

Szczegóły tutaj http://www.zamuramizk.pun.pl/viewtopic.php?id=263


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#7 2013-10-08 14:07:40

catrine

Gość

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

czyli to nie jest tak, ze jesli tej grzywny nie zapłacił, to wtedy odbywa za to  karę  tak jakby "włączoną" w ten wyrok pozbawienia wolności tylko dostaje tą karę zastępczą  dodatkowo ? Przysyłają mu jakąś informację z sądu o tym czy tylko zakład informują ?

Bo coś mi się wydaje, że to były grzywny orzeknięte razem z wyrokiem kary pozb. wolności. Jeśli tak, to taka grzywna nie podlega łączeniu, bo ona już na sto procent została uwzględniona wcześniej.
Nie wiem jak Ci to wytłumaczyć... Bo to jest tak, że kara więzienia razem z grzywną jest liczona razem

bo wlasnie z tej Pani wypowiedzi pomyslalam, ze jak jej nie zaplaci to kare za to ma wliczona w ten wyrok ktory dostał, a nie dostaje jakąś nową

#8 2013-10-08 15:07:42

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

Do Pani mi daleko

Nieprecyzyjnie się wyraziłam, bo chodziło mi o to, że kara pozbawienia wolności razem z grzywną, to jest jeden wyrok, co nie znaczy, że kara grzywny przepadnie jeśli jej się nie spłaci.
Jeśli skazany nie płaci grzywny, wtedy sąd zamienia ją na zastępczą karę pozbawienia wolności przyjmując, że dwie stawki dzienne grzywny, to jeden dzień pozbawienia wolności.
: Akurat ten wątek dotyczy wyroku łącznego, stąd też ta moja wypowiedź, która zabrzmiała dwuznacznie.
Polecam Ci zapoznać się z wątkiem, który Ci podałam i ewentualnie tam zadawać dalsze pytania, bo potem wszystko się miesza i zamiast o łącznym, piszemy o grzywnach...


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#9 2013-10-08 17:30:59

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

Barbie odnośnie tego 6, to ja właśnie nie wiem, jak to się stało, że on tych grzywien połączonych nie miał.. Kurcze pojęcia nie mam, czy ktoś mu tamto pismo dyktował i utwierdził w przekonaniu, że grzywna nie podlega łączeniu.. (być może jak się dowiadywał z jakiegoś źródła, to chodziło o to, że grzywny do tej reszty wyroków nie przyłączą, albo ktoś faktycznie nie wiedział, że kilka grzywn można łączyć w jedną).
W każdym bądź, gdyby nie wiedząc o tym, że one podlegają łączeniu, nie podał kar za grzywny w tym pierwszym piśmie o łączny, to mogło się zdarzyć tak, że sąd nie uwzględnił, bo nie wiedział, że coś takiego też ma? Czy sąd wydaje taki wyrok tylko w oparciu o pismo, czy weryfikuje jakoś informacje stamtąd i sprawdza czy skazany jeszcze czegoś nie ma?
Nie wiem czy dobrze zrozumiałam, w tym łącznym teraz ma podawać jeszcze raz wszystkie wyroki łącznie z tymi, które już są połączone? Czy można napisać o łączny tylko z tych dwóch grzywien, nie wspominając w piśmie o tamtym, co już połączone jest?
Barbie gdyby było jak mówisz, że grzywna została zasądzona z wyrokiem, to chyba nie miałby jej wyrzuconej do odsiadki na koniec, po wyroku łącznym? Tak samo nie byłoby może wtedy możliwości jej spłacenia i wcześniejszego wyjścia, jakby została w łącznym uwzględniona?

Co do absorpcji to wiem, że jest najlepszym wyjściem, ale te moje pytanie tyczyło się różnicy w wyżej zamieszczonych wzorach pism, jak potem poczytałam je dokładniej, to zauważyłam jeszcze trochę innych


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#10 2013-10-08 22:14:12

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

Gosia przede wszystkim sąd zobowiązany jest zrobić wyrok łączny z urzędu. Tak na dobrą sprawę skazani nawet nie powinni pisać wniosków, tylko tym ma obowiązek zająć się sąd.
Druga sprawa jest taka, że sąd ma obowiązek sprawdzić jakie wyroki ma skazany i sam brać pod uwagę wszystkie - popatrz na historię Kasiajj.

Szkoda, że nie masz wglądu w ten jego wyrok łączny, albo przynajmniej poproś go aby powiedział Ci, czy to były grzywny orzeczone do wyroku, czy kary samoistne. No i niech dokładnie sprawdzi w wyroku, czy przypadkiem te grzywny nie były tam uwzględnione. Może były, ale nic mu z nich nie "zbili"

Barbie gdyby było jak mówisz, że grzywna została zasądzona z wyrokiem, to chyba nie miałby jej wyrzuconej do odsiadki na koniec, po wyroku łącznym? Tak samo nie byłoby może wtedy możliwości jej spłacenia i wcześniejszego wyjścia, jakby została w łącznym uwzględniona?

Gosiu może być tak samo jak przy skazaniu na samoistną karę grzywny. Jak pisałam wyżej, jak grzywna nie zostaje zapłacona, to skazany musi w inny sposób odbyć tą karę. Kara, to jest kara i może zostać zamieniona na karę zastępczą.

Art.33. §2.Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w art. 32 pkt 3, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął.

Do tego dochodzi cała pula przestępstw, gdzie obok kary pozb. wolności może być orzeknięta grzywna.


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#11 2013-10-08 23:03:26

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

Barbie dopytam go w takim razie czy są oddzielne czy były wydane przy innych wyrokach i wtedy będę kombinować dalej, jeśli były wydane oddzielnie, tylko czemu ich nie połączyli Kurcze, żebym ja mogła to pismo zobaczyć.. Albo żeby chociaż on miał to na celi, to może mógłby wnieść na widzenie.. No cóż, zobaczymy, jak dowiem się więcej od niego


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#12 2015-03-14 18:08:53

renia

Gość

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

"Jeżeli w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu" - czyli jak pierwszy wyrok wydał Sąd Rejonowy, drugi - Okręgowy (bez rozpatrywania w Rejonowym), a trzeci Rejonowy - to do Okręgowego się składa, tak?

#13 2015-03-14 21:58:37

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

Renia no z tego, co zacytowałaś wynika, że tak - do okręgowego, jeżeli wydawał w pierwszej instancji jeden z wyroków.


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#14 2015-03-17 07:29:40

 syrna

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-08-14
Posty: 433

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

renia90 napisał:

"Jeżeli w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu" - czyli jak pierwszy wyrok wydał Sąd Rejonowy, drugi - Okręgowy (bez rozpatrywania w Rejonowym), a trzeci Rejonowy - to do Okręgowego się składa, tak?

tak.

Offline

#15 2015-05-30 23:58:17

asia8787

Gość

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

Witam,
mam pytanie czy można napisać na temat osadzonego do Sądu poparcie o złagodzenie wyroku do sprawy o łączny i czy to można zatytułować "zwracam się z prośbą o złagodzenie wyroku" i dalej uzasadnienie?
Czy lepiej poczekać do sprawy o wpz i wtedy napisać pismo popierające?

#16 2015-05-31 15:57:45

beata5791

Gość

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

Możesz takie pismo wystosowac, ale sąd niekoniecznie to uwzględni. Mysmy tak zrobili i nic nie pomogło. Może to by jako załącznik do łacza. Do wpz tak samo można pisac. Nie które zk jak np u mojego sami zwracają się do najbliższej rodziny, np żona-mąz, matka-ojciec, o takowe poparcie.

#17 2015-06-07 14:35:09

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

Asia jeżeli już chcesz takie pismo pisać to "zwracam się z prośbą..." to nie jest tytuł, zatytułować możesz to "Poparcie do wniosku o wydanie wyroku łącznego" i wtedy piszesz treść aczkolwiek do łączki raczej się tego nie pisze, sąd wyrok łączny musi wydać, a w jakim wymiarze to nie ma na to wpływu rodzina skazanego.. Tak ogólnie jeszcze to poparcie a nadzwyczajne złagodzenie kary to różne sprawy..


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#18 2018-02-12 11:00:07

 MadziaWu

Użytkownik

Zarejestrowany: 2017-11-07
Posty: 20

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

Czyli jeśli drugi wyrok był wydany podczas trwania pierwszego, nie można starać się o połączenie wyroków?

Wyrok A został wydany w 2015 roku, ale zastąpiony karą zastępczą, która nie została wypełniona.
W 2017 wyrok został odblokowany i Nerwus trawił do ZK.
W tym samym roku (17) przed odblokowaniem kary Nerwus popełnił czyn zabroniony B, ale sprawa sądowa (i wyrok) odbyła się podczas odsiadki za wyrok A.
Można się starać o łączny? Albo o kasację wyroku?


"Wiem,że czasem bywa źle,ale zapamiętaj jedno - po każdej ciemnej nocy przychodzi jasny dzień. Więc nieważne jak jest wypnij klatę, trzymaj głowę w górze i poradź sobie z tym" ~Tupac Shakur

Offline

#19 2018-02-12 13:48:46

Renia

Użytkownik

Zarejestrowany: 2017-10-31
Posty: 808

Re: Wniosek o wydanie wyroku łącznego

MadziaWu napisał:

Czyli jeśli drugi wyrok był wydany podczas trwania pierwszego, nie można starać się o połączenie wyroków?

Można. Nie podlegał by łączeniu wyrok, który by został wydany za czyn popełniony podczas odbywania kary (tzw. "kadzienka").

A kasacja na jakiej podstawie? Tylko nadzwyczajna wchodzi w grę, czyli złożona przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich, ale do tego muszą być konkretne przesłanki. Na kasację złożoną przez adwokata jest (chyba) 1 miesiąc od orzeczenia prawomocnego wyroku.


"Bo w mojej głowie zamieć, czarne czarne chmury, zawierucha, deszcz do spółki z gradem"

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.flyff.pun.pl www.volturi.pun.pl www.strzelnicabydgoszcz.pun.pl www.dukanowebanitki.pun.pl www.lechia1914.pun.pl