Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2014-03-19 17:21:56

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty grzywny, kosztów sądowych

…………………………, dnia …………………………….           
(miejscowość)
………………………………………………………….
                           Imię nazwisko
…………………………………………………………..
                          dokładny adres

                                                                    Sąd Okręgowy/Rejonowy w ....................
                                                                    Sekcja Wykonawcza
                                                                                     przy Wydziale ........... Karnym
                                                                                     ul. ...........................................
                           
               
        P R O Ś B A    O    R O Z Ł O Ż E N I E   NA   R A T Y    G R Z Y W N Y /
            K O S Z T Ó W  S Ą D O W Y C H / K A R Y   P I E N I Ę Ż N E J*Zwracam się z prośbą o rozłożenie na raty grzywny/ kosztów sądowych/ kary

pieniężnej* w wysokości ..............................................................  orzeczonej wyrokiem/
(podać kwotę)

postanowieniem Sądu Okręgowego w .................. z dnia .................................................

sygn. akt ................................................ nr karty dłużnika  ...........................................

na ...................................................... rat .
    (podać proponowaną ilość rat)
                       

                                                                U Z A S A D N I E N I E

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                                                                                                    …………………………………………………….
                                                                                                    (czytelny, własnoręczny podpis)

* nie potrzebne skreślić


Załączniki:
    w postępowaniu karnym: dokumenty potwierdzające okoliczności podnoszone w uzasadnieniu wniosku,
    w postępowaniu rodzinnym, cywilnym, gospodarczym, sądu pracy: wypełniony druk oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.04.2010r. poz.419).II)

P R O Ś B A    O    U M O R Z E N I E    G R Z Y W N Y /
K O S Z T Ó W  S Ą D O W Y C H / K A R Y   P I E N I Ę Ż N E J*Zwracam się z prośbą o umorzenie grzywny/ kosztów sądowych/ kary pieniężnej* w

wysokości .......................................................  orzeczonej wyrokiem/postanowieniem Sądu
(podać kwotę)
Okręgowego w ............. z dnia .............................................................................................

sygn. akt ......................................................... nr karty dłużnika  ........................................... .

-reszta adekwatnie jak w I wniosku


od 18.07.2011

Offline

#2 2014-07-16 09:27:29

MadziaMarcina

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2014-03-17
Posty: 40

Re: Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty grzywny, kosztów sądowych

powiedzcie moze ktoras sie orientuje,czy jest mozliwosc zawieszenia platnosci grzywny?


Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność... Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.
Razem od 15.11.2014

Offline

#3 2014-07-30 14:51:19

Martusia11

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-12-17
Posty: 2926

Re: Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty grzywny, kosztów sądowych

Art. 51. Jeżeli skazany, z przyczyn od
niego niezależnych, nie może uiścić grzywny,
a
wykonanie tej kary w innej drodze okazało
się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w
szczególnie uzasadnionych wypadkach,
grzywnę w całości lub części umorzyć; nie
zarządza się egzekucji, jeżeli z okoliczności
sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna.


Razem po 476 dniach

Offline

#4 2014-07-31 12:24:47

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty grzywny, kosztów sądowych

Madzia można starać się też o odroczenie spłaty grzywny.. np. do czasu opuszczenia zakładu karnego.


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#5 2014-08-06 11:52:03

moskit

Gość

Re: Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty grzywny, kosztów sądowych

Dzięki, przydało się.

#6 2016-05-01 19:58:06

DorotaCz

Gość

Re: Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty grzywny, kosztów sądowych

Mam pytanko...czy ja jako żona mogę napisać takie pismo?Czy musi to być skazany albo jego adwokat?

#7 2016-05-01 20:15:27

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty grzywny, kosztów sądowych

Dorota o rozłożenie grzywny na raty pisze sam skazany, to w końcu jego dotyczy kara..


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#8 2016-05-01 20:32:04

DorotaCz

Gość

Re: Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty grzywny, kosztów sądowych

Dzięki Gosiaa

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.strzelnicabydgoszcz.pun.pl www.flyff.pun.pl www.lechia1914.pun.pl www.dukanowebanitki.pun.pl www.volturi.pun.pl