Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2014-02-10 17:52:37

 Blondi

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-08-27
Posty: 41

AŚ POZNAŃ

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1
61-729 Poznań

Tel./Fax: (61) 856-82-50 / (61) 856-82-52
E-mail: as_poznan@sw.gov.pl

Zasady udzielania widzeń
Widzenia w Areszcie dla tymczasowo aresztowanych odbywają się:
poniedziałek 9:00 – 17:00 (rejestracja do godz. 16:00)
czwartek 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)
czwarta sobota miesiąca 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)
czwarta niedziela miesiąca 8:00 - 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)

Widzenia w Areszcie dla skazanych odbywają się:
wtorek, piątek 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)
pierwsza, druga i trzecia sobota miesiąca 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)
pierwsza, druga i trzecia niedziela miesiąca 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)

W celu skrócenia czasu oczekiwania na widzenie, wprowadza się w Areszcie Śledczym w Poznaniu możliwość telefonicznej rezerwacji widzeń z osadzonymi:
1. Widzenia można rezerwować telefonicznie pod numerem telefonu: (61) 856-84-94 w poniedziałki oraz środy, w godzinach: od 7:00 do 13:30:
1) w systemie rezerwacji widzeń odnotowuje się następujące dane:
a) imię i nazwisko odwiedzającego;
b) imię nazwisko osadzonego, którego dotyczy rezerwacja;
c) liczbę osób uczestniczących w widzeniu;
d) termin, godzinę widzenia, numer stolika.
2) Po odnotowaniu danych, o których mowa w pkt 1, lit. a-d w programie rezerwacji widzeń na stronie wewnętrznej Aresztu, potwierdza się rozmówcy przyjęcie rezerwacji;
2. Zarezerwowany telefonicznie termin widzenia traci moc w przypadku nie stawienia się odwiedzającego 30 minut przed zaplanowanym widzeniem.

Nagrody dla skazanych w postaci zezwoleń na widzenia bez osoby dozorujacej (art. 138 § 1 pkt 2 KKW) są realizowane w dniach widzeń dla skazanych.
Nagrody dla skazanych w postaci zezwoleń na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej (art. 138 § 1 pkt 3 KKW) są realizowane w soboty i niedziele, w które odbywają się widzenia dla skazanych.

Widzenia dla skazanych pracujących nie odbywają się w czasie ich pracy.

Widzenia dla osadzonych przebywających w wyznaczonych celach oddziału A/V w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo jednostki odbywają się we wtorki, czwartki, czwartą sobotę miesiąca oraz czwartą niedzielę miesiąca w godz. 8:00 - 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)

Widzenia dla skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu przy ul. Nowosolskiej 40 przeprowadzane są w soboty i niedziele w godz. 9:00 – 14:00

Widzenia w Oddziale Zewnętrznym w Baranowie odbywają się codziennie w sali widzeń w czasie wolnym od pracy w godzinach od 9:00 do 14:30

Widzenia w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie odbywają się w dni robocze w czasie wolnym od pracy w godz. od 9:00 do 17:30, a w dni wolne od pracy i dni świąteczne w godz. od 9:00 do 14:00
Widzenia tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych trwają 60 minut. Tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń w sposób określony przez organ dysponujący.
Widzenie może być zakończone przed czasem w razie naruszenia obowiązującego porządku.

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspek … zy-poznan/


Gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię, sercem i duszą jestem przy tobie!
Pamiętaj, że myślę o tobie i kocham Cię, w każdym moim słowie, w każdym moim czynie, zawsze, do końca, nawet jak świat przeminie...  http://s13.rimg.info/ceb39d10a6411ac3232c51879e0890b8.gif

http://elapso.pl/suwaczek/Blondi/FAF450/FF1008/FC5421/FC4C17/13645.png
http://elapso.pl/suwaczek/Blondi/F7B7EA/FF14E8/FF0DFF/FF12EF/13045.png

Offline

#2 2014-02-10 17:53:11

Tola

Użytkownik

Zarejestrowany: 2014-02-03
Posty: 106

Re: AŚ POZNAŃ

Areszt Śledczy w Poznaniu jest jednostką podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu, w skład której wchodzi: areszt śledczy dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn (TA), oddział zakładu karnego typu półotwartego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy (P-2). Ponadto w Areszcie osadzani są: skierowani do oddziału dla tymczasowo aresztowanych i skazanych (P-1, M-1, R-1) oraz (P-1/t, M-1/t, R-1/t zakwalifikowanych do systemu terapeutycznego, poza oddziałem terapeutycznym), zakwalifikowani jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu zamkniętego lub aresztu śledczego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa oraz bezpieczeństwo zakładu (aresztu), kobiety i mężczyźni podlegający leczeniu szpitalnemu, tymczasowo aresztowani i skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną, tymczasowo aresztowani i skazani wymagający całodobowej opieki lekarskiej, kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego, zakwalifikowani do programu substytucji metadonowej.


Zasady przyjmowania paczek

Osadzony ma prawo otrzymać jeden raz w kwartale paczkę z żywnością. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. Otrzymanie środków leczniczych i higieny w przypadku tymczasowo aresztowanego może nastąpić jedynie za zgodą organu dysponującego i Dyrektora. Środki lecznicze, co do których są wskazania medyczne, mogą być dostarczone z zewnątrz na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ambulatorium albo szpitala tutejszego Aresztu. Paczka nie spełniająca powyższych wymogów będzie zwracana na koszt osadzonego lub w uzasadnionych wypadkach na koszt jednostki. Paczka winna zawierać wewnątrz spis zawartości. Paczka, której ciężar przekracza 5 kg albo, w której za pomocą odpowiednich urządzeń technicznych, a w razie potrzeby przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonych psów, wykryto przedmioty niedozwolone lub niebezpieczne, nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.
Paczki w areszcie śledczym przyjmowane są:
poniedziałek 8:30 – 10:30
wtorek 8:30 – 10:30
środa 8:30 – 10:30
czwartek 8:30 – 10:30
piątek 8:30 – 10:30
sobota i niedziela, w które udzielane są widzenia 8:00 – 12:00
sobota i niedziela, kiedy nie są udzielane widzenia, dni świąteczne oraz inne dni ustawowo wolne od pracy 8:00 – 9:00 (w tych dniach paczki odbierane są przy bramie głównej Aresztu) - nie dotyczy osadzonych przebywających w wyznaczonym oddziale Aresztu w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo jednostki.
Paczki dostarczane w soboty i niedziele, kiedy nie są udzielane widzenia, w dni świąteczne oraz w inne dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane jedynie w szczelnie zamkniętych opakowaniach z uwidocznionym nazwiskiem, imieniem, imieniem ojca oraz danymi nadawcy.


Zasady udzielania widzeń

Widzenia w Areszcie dla tymczasowo aresztowanych odbywają się:
poniedziałek 9:00 – 17:00 (rejestracja do godz. 16:00)
czwartek 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)
czwarta sobota miesiąca 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)
czwarta niedziela miesiąca 8:00 - 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)

UWAGA
W związku z remontem sali widzeń, w dniach 25 i 26 stycznia 2014 r. widzenia dla tymczasowo aresztowanych nie będą udzielane. Widzenia te odbędą się w środy: 29 stycznia i 5 lutego w godzinach 8:00 - 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)

Widzenia w Areszcie dla skazanych odbywają się:
wtorek, piątek 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)
pierwsza, druga i trzecia sobota miesiąca 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)
pierwsza, druga i trzecia niedziela miesiąca 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)

W celu skrócenia czasu oczekiwania na widzenie, wprowadza się w Areszcie Śledczym w Poznaniu możliwość telefonicznej rezerwacji widzeń z osadzonymi:
1. Widzenia można rezerwować telefonicznie pod numerem telefonu: (61) 856-84-94 w poniedziałki oraz środy, w godzinach: od 7:00 do 13:30:
1) w systemie rezerwacji widzeń odnotowuje się następujące dane:
a) imię i nazwisko odwiedzającego;
b) imię nazwisko osadzonego, którego dotyczy rezerwacja;
c) liczbę osób uczestniczących w widzeniu;
d) termin, godzinę widzenia, numer stolika.
2) Po odnotowaniu danych, o których mowa w pkt 1, lit. a-d w programie rezerwacji widzeń na stronie wewnętrznej Aresztu, potwierdza się rozmówcy przyjęcie rezerwacji;
2. Zarezerwowany telefonicznie termin widzenia traci moc w przypadku nie stawienia się odwiedzającego 30 minut przed zaplanowanym widzeniem.

Nagrody dla skazanych w postaci zezwoleń na widzenia bez osoby dozorujacej (art. 138 § 1 pkt 2 KKW) są realizowane w dniach widzeń dla skazanych.
Nagrody dla skazanych w postaci zezwoleń na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej (art. 138 § 1 pkt 3 KKW) są realizowane w soboty i niedziele, w które odbywają się widzenia dla skazanych.

Widzenia dla skazanych pracujących nie odbywają się w czasie ich pracy.

Widzenia dla osadzonych przebywających w wyznaczonych celach oddziału A/V w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo jednostki odbywają się we wtorki, czwartki, czwartą sobotę miesiąca oraz czwartą niedzielę miesiąca w godz. 8:00 - 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)

Widzenia dla skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu przy ul. Nowosolskiej 40 przeprowadzane są w soboty i niedziele w godz. 9:00 – 14:00

Widzenia w Oddziale Zewnętrznym w Baranowie odbywają się codziennie w sali widzeń w czasie wolnym od pracy w godzinach od 9:00 do 14:30

Widzenia w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie odbywają się w dni robocze w czasie wolnym od pracy w godz. od 9:00 do 17:30, a w dni wolne od pracy i dni świąteczne w godz. od 9:00 do 14:00
Widzenia tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych trwają 60 minut. Tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń w sposób określony przez organ dysponujący.
Widzenie może być zakończone przed czasem w razie naruszenia obowiązującego porządku.


http://www.suwaczek.pl/cache/b667ac3dd6.png

"Czemu cię nie ma na odległość ręki?"

Offline

#3 2014-02-10 17:56:19

 Blondi

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-08-27
Posty: 41

Re: AŚ POZNAŃ

Mojego M właśnie tam przenoszą, wiem na razie tylko tyle, że można dzwonić jedynie z kart telefonicznych dial-tech...
Jak tylko będę już wiedziała coś więcej, to tak jak mam w zwyczaju, napiszę swoje doświadczenia i odczucia związane z tym zk
Jeżeli, któraś ma tam swojego mężczyznę, to byłabym wdzięczna za info jak tam wyglądają widzenia, jak często i jak długie są telefony itp.


Gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię, sercem i duszą jestem przy tobie!
Pamiętaj, że myślę o tobie i kocham Cię, w każdym moim słowie, w każdym moim czynie, zawsze, do końca, nawet jak świat przeminie...  http://s13.rimg.info/ceb39d10a6411ac3232c51879e0890b8.gif

http://elapso.pl/suwaczek/Blondi/FAF450/FF1008/FC5421/FC4C17/13645.png
http://elapso.pl/suwaczek/Blondi/F7B7EA/FF14E8/FF0DFF/FF12EF/13045.png

Offline

#4 2014-04-10 20:26:54

Noemi

Gość

Re: AŚ POZNAŃ

Witaj,słuchaj bardzo bym Cie chciala zapytac jak to jest w tym areszcie w Poznaniu??Widze,ze pisalas ponad m-ac temu wiec juz cos pewnie wiesz...pytam bo mego znajomego tam aresztowano do wyjasnienia sprawy,nie wiem mial wychodzic w srode chyba nie wyszedl tel.nie odbiera komórkowego,nie wiem czy mial wychodzic bo miala byc sprawa czy co,ja jestem z innego miasta,bardzo daleko i na codzien pracuje,wiec nie moge jechac,dzwonilam by spytac czy ktos moze powiedziec mi cos,ale pan odpowiedzial,ze nawet nie moze powiedziec czy tam jest bo...jest ochrona danych osobowych...raz do mnie próbowal zadzwonic z kom w sobote ale nie mialam przy sobie i nie doebralam....prosze napisz mi cos o tym areszcie czy Oni moga dzwonic z kom czy z jakis automatow czy nie??I w ogole jakie tam maja warunki??
pozdrawiam cieplutko i z góry dziekuje...

#5 2014-04-10 22:16:03

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

Re: AŚ POZNAŃ

Noemi powiem tylko odnośnie telefonu że nie ma takiej opcji aby mógł zadzwonić z tel komórkowego,a jeżeli jest tymczasowo aresztowany to w ogóle nie może dzwonić.

Offline

#6 2014-04-10 22:27:49

Tola

Użytkownik

Zarejestrowany: 2014-02-03
Posty: 106

Re: AŚ POZNAŃ

Noemi w AŚ Poznań jak w każdym areszcie, czy zakładzie karnym nie można posiadać komórki. Są aparaty telefoniczne Diltech, ale ponieważ to areszt są ograniczenia w korzystaniu z nich, TYM BARDZIEJ JEŚLI ZOSTAŁ ARESZTOWANY, a nie przebywa tam jako skazany. Jeżeli Twój znajomy dzwonił z komórki to zapewne wyszedł na wolność, nie widzę innej możliwości... Ja kiedyś dzwoniłam do innego aresztu zapytać czy mój partner tam jest, powiedziałam, że chcę jechać na widzenie, ale mieszkam daleko i powiedzieli mi czy jest na liście przebywających tam, musiałam tylko podać wszystkie jego dane, a Pan odpowiedział tylko tak czy nie... ale to zależy od czyjejś dobrej woli...

w woli wyjaśnienia - ja dzwoniłam do AŚ, ale mój był tam jako skazany, może dlatego nie mieli aż takich obiekcji, żeby mi powiedzieć czy on tam jest....

Ostatnio edytowany przez Maleństwo 86 (2014-04-10 22:47:38)


http://www.suwaczek.pl/cache/b667ac3dd6.png

"Czemu cię nie ma na odległość ręki?"

Offline

#7 2014-04-11 17:30:49

Noemi

Gość

Re: AŚ POZNAŃ

Dziekuje Kobietki bardzo za odzew:)Wiec juz Wam odpowiadam-On dzwonil do mnie z komorki ale w sobote..nie wiem moze dlatego,ze dzien jakby świąteczny to pozwolili Mu sie polaczyć z bliskimi...w kazdym razie,ja nie mialam tel i nie moglam porozmawiac....zadzwonilam do kogos z rodziny dzis i sie doweidzialam,ze tam niestey nadal jest,ze nie wiadomo nic i ze tylko raz w miesiacu przysluguje widzenie-czy to mozliwe słuchajcie,ze tylko raz?Nic o aparatach automatycznych nie slyszalam,dopiero od Was sie dowiaduje..nie wiem,pewnie On nie ma takiej karty do automatu...Nie wiem w takim razie jak moge wogole sie z Nim skontaktowac(dodzwonic),skad dowiedziec kiedy bedzie sprawa i kiedy wyjdzie.....Wiem,ze to glupie pytanie bo pewnie kazda sprawa jest inna,ale jak mylicie ile takie aresztowanie minimum  moze trwac??I czy Blondi lub któraś z Was Dziewczynki ma kogos w Poznaniu i wie jakie tam sa warunki w areszcie??pozdrawiam Was i dziekuje z góry za odpowiedz...

#8 2014-04-11 17:47:46

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Re: AŚ POZNAŃ

Noemi NIE MA MOŻLIWOŚCI, aby miał swoją komórkę w AS/ZK.
Dzwonić moga tylko skazani z budek. Tu masz watek o telefonach http://www.zamuramizk.pun.pl/viewtopic.php?id=69
Widzenie może być raz w mcu, gdy prokurator tylko na tyle zezwala. Prokurator daje zgodę na widzenie imiennie, czyli konkretnej osobie.
Tu masz watek o areszcie http://www.zamuramizk.pun.pl/viewtopic.php?id=83
i o widzeniach z aresztowanym http://www.zamuramizk.pun.pl/viewtopic.php?id=175
Aresztowanie trwa do ustatnia przyczyny. Najkrótszy areszt o jakim słyszałam to 2-3 mce.
Ty się do niego nie dodzwonisz, nie ma takiej opcji. Nikt też nie udzieli Ci informacji o terminie sprawy. Zapytaj się rodziny, powinni wiedzieć.
Możesz napisac do niego list (tylko uważaj, co piszesz bo list będzie cenzurowany). Musisz podać imię jego ojca w adresie (np. Jan Nowak s. Stanisława, Areszt Śledczy, ul....). Bądź przekaż jakąś informację przez jego rodzinę, gdy będą szli na widzenie.


od 18.07.2011

Offline

#9 2014-04-11 18:07:08

Noemi

Gość

Re: AŚ POZNAŃ

Ojej...zasmucilas mnie Kasiu....te minimum 2-3 miesiące:(.Nie mniej bardzo Ci dziekuje za odpowiedz i linki-zaraz sobie poczytam..Co do tel,to naprawde do mnie dzwonil z  aresztu,nie wiem moze dlatego ze male przewinienie Mu pozwolono,albo jak to sie mowi ktos poszedl na reke,bo gdy nie odebralam napisal mi krotkiego smsa,ze zaraz Mu zabieraja tel....wiec chyba wszystko zalezy od tego na kogo trafil...A jak myslisz,czemu prokurator zgodzilby sie tylko na widzenie raz w miesiacu-o czym to moze swiadczyc??Czyli jak ja jestem z innego(dalekiego) miasta,to nawet nie mam co po pracy gdzie jechac,bo nikt mnie tam nie wpuści,rozumiem?Bo musi byc zgoda prokuratora na widzenie??Straszne to wszystko,ze za drobne przewinienie czlowiek musi byc na tyle czasu odciety od swiata,bez zadnego kontaktu z bliskimi:(
Jeszcze raz prosze,jesli pojawi sie tu Blondi lub inna Kobietka,co ma lub miala kogos w areszcie w poznaniu niechaj sie wypowie,jakie ma doswiadczenia/spostrzezenia...
pozdrawiam i dziekuje

#10 2014-04-11 18:37:58

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Re: AŚ POZNAŃ

Noemi to może przy zatrzymaniu zdążył napisac smsa ale napewno na terenie AS/ZK już nie mógł komórki mieć przy sobie.
Co do długości aresztu nie traktuj tego jako wyroczni, może być krócej, może znacznie dłużej
Poczytaj linki, które Ci przesłałam i pytanie odnośnie aresztowania zadawaj proszę w odpowiednich wątkach.


od 18.07.2011

Offline

#11 2014-04-11 19:03:12

Noemi

Gość

Re: AŚ POZNAŃ

Kasiu,nie
Napisal do mnie smsa,bo dzwonil i nie odebralam....napisal do mnie(i dzwonil)7 dni po zatrzymaniu...domyslam sie wiec jak moglo byc...ale wiadomo,nie bede o tym pisac tutaj....Dziekuje Kochana za linki,dobrze,tam popytam jak cos,pozdrawiam

Ostatnio edytowany przez kasiajjj (2014-04-12 19:12:01)

#12 2014-04-11 22:01:27

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Re: AŚ POZNAŃ

NIE MA OPCJI, ABY OSOBA ARESZTOWANA/SKAZANA MIAŁA WŁASNĄ KOMÓRKĘ I DZWONIŁA, I PISAŁA SMSY. Chyba, że ją miał na nielegalu, ale cięzko mi w to uwierzyć (szczególnie świeżo po zatrzymaniu - skąd by miał własną komórkę???), naprawdę dziwna historia i coś mi w niej nie pasuje...

Ostatnio edytowany przez kasiajjj (2014-04-12 19:14:54)


od 18.07.2011

Offline

#13 2014-04-12 00:05:38

Tola

Użytkownik

Zarejestrowany: 2014-02-03
Posty: 106

Re: AŚ POZNAŃ

Noemi - faktycznie dziwne rzeczy piszesz, jakieś to wszystko podejrzane... W AŚ w Poznaniu, warunki są takie jak pewnie w większości aresztów, ani specjalnie złe, ani dobre. Wiem, że mają tylko zimną wodę, jedzenie raczej ok w porównaniu do innych ZK. Dyrektor jest bardzo w porządku facet

Ostatnio edytowany przez kasiajjj (2014-04-29 21:39:58)


http://www.suwaczek.pl/cache/b667ac3dd6.png

"Czemu cię nie ma na odległość ręki?"

Offline

#14 2014-04-29 16:56:37

jula

Gość

Re: AŚ POZNAŃ

Sluchajcie,a kto wie jak to jest w Poznaniu(jestem tu nowa),jak czesto mozna dzwonic,czy sa wyznaczone konkretne dni?

Ostatnio edytowany przez kasiajjj (2014-04-29 21:40:14)

#15 2014-04-29 19:07:55

Tola

Użytkownik

Zarejestrowany: 2014-02-03
Posty: 106

Re: AŚ POZNAŃ

Jula - ale w AŚ? nie wiem jak oni mogą dzwonić, ale budki są tylko Dialtech i tylko z ich kart można dzwonić, jak nie masz stacjonarnego, tylko komórkę to jest jedna tańsza opcja Dialtech + Z-tele, ale o tym już pisałam, karty można kupić w kantynie lub przez internet.


http://www.suwaczek.pl/cache/b667ac3dd6.png

"Czemu cię nie ma na odległość ręki?"

Offline

#16 2014-05-03 22:49:53

sandi

Użytkownik

Skąd: Poznań okolice
Zarejestrowany: 2014-04-29
Posty: 30

Re: AŚ POZNAŃ

moj lobuz tam siedzial przez 2msc (ale jako skazany) potem przewiezli go gdzie indziej, znajomi rowniez sa tam osadzeni, znam tez przypadek tymczasowo aresztowanego, jesli chodzi o karty telefoniczne z jakich mozna tam dzwonic to moj dzwonil i z Dailtech (czy jakos tak) i z tele grosza choc najlepsza okazala sie karta DoGadania zakupiona przez internet jesli chodzi o widzenia z tymczasowo aresztowanymi moga one nawet byc kilka razy w msc (wszystko zalezy od tego czy prokurator wyrazi na to zgode) nie wiem jak wyglada sprawa o ilosc telefonow ktore moga wykonac tymczasowo aresztowani ale moj kochany jako skazany mial 2 telefony w tygodniu (choc i tak dzwonil do mnie zazwyczaj co dwa no czasami co trzy dni jesli chodzi o sama organizacje widzen to uwazam ze jest ona okey (w razie watpliwosci panie w okienku wszystko wyjasnia)  na widzenia nie wchodzi sie grupami (tak jak w wiekszosci ZK) , tylko czekamy w poczekalni az przez glosnik wywolaja nasz numerek z kluczyka od szafki ( nie wywoluja numerkow po kolei , tylko tak jak doprowadza lobuzow na sale widzen) 

Offline

#17 2014-05-20 18:07:09

dziubek17

Gość

Re: AŚ POZNAŃ

Mój Łobuz jest właśnie aktualnie w AŚ Poznań. Co do widzeń - w weekendy istna masakra, zazwyczaj czekam min. 2,5h na widzenie. Ludzie nie najgorsi, wiadomo na różnych można trafić, ale osobiście jeśli pytałam o coś funkcjonariuszy SW to dowiadywałam się wszystkiego co potrzebowałam.
Z telefonami jest kiszka - bo przysługują im tylko raz na 5 dni i to max. 5 min rozmowy. Są niestety na tyle bezczelni, że przerywają w połowie wypowiadanego zdania i ewentualnie dopowiedzieć coś można za kolejne 5dni... Z tego co wiem oprócz kart Dialtech można też dodzwonić się z telegrosika.
Heh, z tymi telefonami Noemi ma rację że mógł tak zrobić. Nie zapominajcie gdzie znajdują się nasze Łobuzy - są tam rozmaici ludzie i dla niektórych nie ma rzeczy niemożliwych.
Wiem coś o tym

#18 2014-05-20 20:27:07

sandi

Użytkownik

Skąd: Poznań okolice
Zarejestrowany: 2014-04-29
Posty: 30

Re: AŚ POZNAŃ

ja jak chodziłam w weekend do mojego G to byłam już tam od 7.30 czasami 7.40 , na widzenie przyjmują od 8 nigdy nie czekałam dłużej niż 40 minut a to dlatego ze wpuszczali na sale gdzieś tak o 8.15 albo 8.30 max co do kart telefonicznych mogą również być Karty DoGadania jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne to fakt mogą przerwać rozmowe w połowie zdania czy też słowa.

Offline

#19 2014-06-03 17:36:21

;)

Gość

Re: AŚ POZNAŃ

Każdego dnia tęsknie coraz bardziej...nie ma dnia by nasza córeczka nie pytała o tate... ale każdego dnia czuję jak bardzo Go kocham... są takie mądre słowa.... DOPÓKI WALCZYSZ, JESTEŚZWYCIĘZCĄ! Dlatego warto walczyć....warto czekać. Ja walcze każdego dnia... Wam też życzę siły i wytrwałości. Oczywiście każda z Nas jest tylko człowiekiem i każdy ma swoje kryzysy... mi siłę daje nasza córeczka, która każdego dnia swym uśmiechem wynagradza mi każdą troske...kazdy smutek. Bądźcie silne...

#20 2015-01-31 19:18:19

smok76

Gość

Re: AŚ POZNAŃ

Witam. Mam pytanie może lekko śmieszne ale cóż, czy jest w pobliżu AŚ na młyńskiej miejsce do parkowania ? Dziękuje za odpowiedz

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.narutowarsmax.pun.pl www.antyk.pun.pl www.naruto-fun.pun.pl www.dsm.pun.pl www.narutoforshinobi.pun.pl