Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2013-02-24 20:09:15

CzArNa MaMbA

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 156

Typy i rodzaje zakładów karnych

RODZAJE ZAKŁADÓW KARNYCH

ZAKŁAD KARNY DLA MŁODOCIANYCH

Art.84 kkw
§ 1. W zakładzie karnym dla młodocianych odbywają karę skazani, którzy nie ukończyli 21 roku życia; w uzasadnionych wypadkach skazany może odbywać karę w tym zakładzie po ukończeniu 21 roku życia.
§ 2. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami oddziaływania, dorosły skazany po raz pierwszy, wyróżniający się dobrą postawą, może, za swoją zgodą, odbywać karę w zakładzie karnym dla młodocianych; korzysta on wtedy z takich uprawnień jak młodociany.
§ 3. Młodocianego, któremu pozostało co najmniej 6 miesięcy do nabycia prawa do ubiegania się o warunkowe zwolnienie lub sprawiającego trudności wychowawcze, poddaje się badaniom psychologicznym; przepisy art. 83, badania psychiatryczne i psychologiczne, stosuje się odpowiednio.

ZAKŁAD KARNY DLA ODBYWAJĄCYCH KARĘ PO RAZ PIERWSZY

Art.85 kkw
W zakładzie karnym dla odbywających karę po raz pierwszy osadza się również skazanych odbywających zastępczą karę pozbawienia wolności orzeczoną w tej samej sprawie oraz skazanych na karę pozbawienia wolności nie wymienionych w art. 86, zakład karny dla recydywistów.

ZAKŁAD KARNY DLA RECYDYWISTÓW PENITENCJARNYCH

Art.86 KKW
§ 1. W zakładzie karnym dla recydywistów penitencjarnych odbywają karę dorośli skazani za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia wolności oraz ukarani za wykroczenia umyślne zasadniczą lub zastępczą karą aresztu, którzy uprzednio już odbywali takie kary lub karę aresztu wojskowego za umyślne przestępstwa lub wykroczenia, chyba że szczególne względy resocjalizacyjne przemawiają za skierowaniem ich do zakładu karnego dla odbywających karę po raz pierwszy.
§ 2. W zakładzie karnym, o którym mowa w § 1, mogą odbywać karę skazani określeni w art.65, stałe źródło dochodu lub działanie w grupie lub w związku przestępczym, Kodeksu karnego oraz w art.37, pozbawienie wolności - wymiar, § 1 pkt 2 i 5 Kodeksu karnego skarbowego, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy resocjalizacyjne.

ZAKŁAD KARNY DLA ODBYWAJĄCYCH KARĘ ARESZTU WOJSKOWEGO

Zakłady karne dla odbywających karę aresztu wojskowego są przeznaczone dla żołnierzy zawodowych lub osób powołanych do odbycia służby wojskowej. Kary aresztu wojskowego trwają najmniej miesiąc,najwięcej dwa lata. Podczas odbywania kary skazany ma obowiązek pracy lub nauki. W tego typu zakładach uwzględnia się przestrzeganie dyscypliny wojskowej i elementów szkoleń wojskowych. Skazani umieszczeni są w odrębnych pomieszczeniach przy zachowaniu hierarchii w stopniach wojskowych oraz odbywają karę w pełnym umundurowaniu wojskowym pozbawianym godła państwowego oraz znaków i stopni wojskowych.


TYPY ZAKŁADÓW KARNYCH

ZAKŁAD KARNY TYPU ZAMKNIĘTEGO (art. 90 KKW)

- cele mieszkalne skazanych mogą być otwarte w porze dziennej przez określonych zasadach, jeżeli względy bezpieczeństwa nie stoją temu na przeszkodzie
- skazani mogą być zatrudnieni poza terenem zakładu karnego w pełnym systemie konwojowania
- zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe oraz nauczanie organizuje się w obrębie zakładu karnego
- ruch skazanych po terenie zakładu karnego odbywa się w sposób zorganizowany i pod nadzorem
- skazani mogą korzystać z własnej bielizny i obuwia a za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego także z odzieży
- skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu a za zgodą dyrektora zakładu karnego wykorzystać je jednorazowo
- widzenie skazanych podlega nadzorowi administracji zakładu karnego, rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli administracji zakładu
-korespondencja skazanych podlega cenzurze administracji zakładu karnego z wyjątkiem korespondencji o której mowa w art. 8 par. 3, art. 102 pkt. 11, art. 103 par. 1, która może podlegać jedynie nadzorowi
- rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli administracji zakładu karnego.


ZAKŁAD KARNY TYPU PÓŁOTWARTEGO (art. 91 KKW)
- cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte w porze dziennej, natomiast w porze nocnej mogę być zamknięte
- skazani mogą być zatrudnieni po za terenem zakładu karnego w systemie zmniejszonego konwojowania lub bez konwojowania, w tym rożnie na pojedynczych stanowiskach pracy
- skazanym można zezwalać na uczestniczenie w nauczaniu szkolnym oraz w zajęciach terapeutycznych organizowanych poza terenem zakładu karnego, grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych
- skazani mogą poruszać się po terenie zakładu karnego w czasie i miejscach ustalonych w porządku wewnętrznym, skazani mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia
- skazanym można udzielać przepustek z zakładu karnego nie częściej niż raz na dwa miesiące, łącznie na okres nie przekraczający 14 dni w roku.
- skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu które za zgodą dyrektora zakładu karnego mogą być połączone
- widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego, rozmowy skazanych w trakcie widzenia mogą podlegać kontroli administracyjnej zakładu
- korespondencja skazanych może podlegać cenzurze administracyjnej
- rozmowy telefoniczne mogą podlegać kontroli


ZAKŁAD KARNY TYPU OTWARTEGO (ART. 92 KKW)
- cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte przez całą dobę
- skazanych zatrudnia się przede wszystkim poza terenem zakładu karnego, bez konwojenta na pojedynczych stanowiskach
- skazanym można zezwalać na uczestniczenie w nauczaniu, szkoleniu oraz zajęciach terapeutycznych
- organizowanych poza terenem zakładu karnego, grupowych zajęciach kulturalno- oświatowych lub sportowych organizowanych poza terenem zakładu karnego
- skazani mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny, obuwia
- skazany może korzystać z nieograniczonej liczny widzeń
- skazanym w miarę możliwości stwarza się warunki do przygotowania dodatkowych posiłków we własnym zakresie
- korespondencja skazanych nie podlega cenzurze administracji zakładu karnego
- rozmowy telefoniczne nie podlegają kontroli administracyjnej zakładu karnego
- widzenia nie mogą podlegać nadzorowi administracji zakładu karnego, rozmowy w trakcie widzenia nie podlegają kontroli administracji zakładu karnego.


DOCZEKANA od 15.10.2014.

Offline

#2 2013-06-07 22:37:31

FilipkovaMama

Gość

Re: Typy i rodzaje zakładów karnych

ok ok to już wiem a niech mi ktoś powie w Małopolsce oprócz Trzebini i Kraków- Ruszcza gdzie jest jeszcze najbliższy pół otworek

#3 2013-06-07 22:46:35

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

Re: Typy i rodzaje zakładów karnych

Znalazłam coś takiego na jednej ze stron

http://www.sw.gov.pl/Data/Files/twaclawek/uzytkowe/jednostki.jpg

Zakład Karny Kraków - Nowa Huta  (półotworek dla P )
Zakład Karny w Pińczowie (Wydzielone oddziały typu półotwartego: 1. Oddział dla odbywających karę po raz pierwszy,2. Oddział dla recydywistów penitencjarnych.)
Zakład Karny w Tarnowie ( oddział półotwarty dla P)
Zakład Karny w Tarnowie-Mościcach (jest jednostką typu półotwartego z oddziałem typu otwartego przeznaczoną dla mężczyzn, recydywistów penitencjarnych)

Offline

#4 2013-06-07 23:13:46

FilipkovaMama

Gość

Re: Typy i rodzaje zakładów karnych

a dzięki śliczne   nie za wiele mnie do pocieszyło ale mniej więcej jestem zorientowana już

#5 2013-06-08 01:00:14

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Typy i rodzaje zakładów karnych


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.lechia1914.pun.pl www.flyff.pun.pl www.volturi.pun.pl www.sonyericsson4ever.pun.pl www.strzelnicabydgoszcz.pun.pl