Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#21 2013-09-24 21:17:02

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Grzywna

Zielona do sądu, który grzywnę zasądził, w końcu tam do kasy też spłacasz grzywnę.

Ostatnio edytowany przez Gosiaa (2014-05-07 17:46:23)


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#22 2013-10-05 19:22:56

Olimpia

Gość

Re: Grzywna

Witam, chcialabym sie upewnic, bo nie wiem czy dobrze mysle, jesli osoba odbywa kare pozbawienia wolnosci, a rowniez zostala wobec niej zasadzona kara zastepcza za niezaplaconą grzywną, czy w momencie zaplaty naleznosci za grzywną, kara zastępcza nie podlega wykonaniu, tylko automatycznie się "kasuje"??
czy mimo ze zaplaci się grzywną trzeba prosic o cofnięcie zarzadzenia wykonania zastepczej kary ?

#23 2013-10-05 20:30:59

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Grzywna

Olimpia w momencie spłacenia grzywny automatycznie kara zastępcza staje się nieważna, więc wydaje mi się, że nie trzeba nic pisać o jej cofnięcie.


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#24 2013-10-06 15:24:39

Lejla

Gość

Re: Grzywna

Cześć dziewczyny, może któraś z Was się orientuje jak to jest z grzywnami? Tzn mój D ma wszystkiego 3 i 11mc w tym momencie jeszcze nie jest to łączny. Z tym że te grzywny już są w wyroku. Zastanawiam się ile mu odliczą jak wpłacimy te grzywny. On mówi że za grzywny nie można siedzieć dłużęj niż pół roku. Ja wiem żę każda gzrywna jest przeliczana na dni indywidualnie ale chodzi mi o to czy jest szansa żę odlicza więcej niż 6mc? Znalazłam cos takiego
"kara zastepcza nie możę przekraczać 12mc pozbawienia wolności, jak również górnj granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawinia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie możę przekraczać 6mc"
Troche namotałam ale mam nadzieję że mnie zrozumiecie. No dla nas byłoby jak najlepiej żeby jak najwięcej odliczyli za te grzywny

#25 2013-10-06 15:28:58

 madzik7255

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Kujawsko-pomorskie
Zarejestrowany: 2013-03-13
Posty: 70

Re: Grzywna

Hej , Lajla Z tego co tu jest napisane zależy ile jest tych grzywn , i za co one są bo za jedne mogą max 6 miesięcy odliczyć , a za inne jak napisane do 12 miesięcy wiec zależy od przestępstw za które te grzywny są jakiej są one wartości .

Gosiaa napisał:

Lejla jak rozumiem macie 14 mies w sumie z tych grzywn przeliczonych na dni, tak? I pytasz ile odliczą, jeśli spłacicie je w całości? - Wtedy odliczą wszystko, bo automatycznie, gdy spłaca się grzywnę kara zastępcza za nią jest anulowana. A i nie może być tak, że ma te grzywny połączone z wyrokiem, bo wyrok jest karą pozbawienia wolności, a dni za grzywnę zastępczą karą pozbawienia wolności i one nie podlegają łączeniu, jedynie mogli zsumować wyroki, ale dni grzywny są oddzielnie, do odsiedzenia na końcu.
A jeszcze Lejla to co podałaś to po prostu mówi o tym, że przykładowo za grzywnę w wys 5000zł nie mogą dać po przeliczeniu na dni więcej niż 12 mies, bądź więcej niż 6 zależnie za co grzywna została zasądzona. To nie ma nic do tego, ile mogą mu odliczyć..
I to tyczy się pojedynczej grzywny, nie patrz na to w ten sposób, że jak ma 5 oddzielnych grzywn i dostał za każdą z nich przykładowo pół roku, co daje mu 2,5 roku odsiadki, to będzie siedział tylko te pół roku.


Za nami  7 chudych lat teraz wszystko ma inny smak

                      DOCZEKANA  26.09.2016

Offline

#26 2013-10-06 21:53:12

Olimpia

Gość

Re: Grzywna

Chcialam sie jeszcze dopytac jak to przebiega czy po wlaceniu naleznosci za grzywne to sad przesyla do zakladu anulowanie zastepczej kary pozbawienia wolnosci ?

#27 2013-10-06 23:35:02

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Grzywna

Olimpia nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że chyba tak, skoro to do kasy Sądu wpłaca się należność, więc logicznie patrząc sąd musi zk poinformować, że ta zastępcza kara jest już nieaktualna..


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#28 2013-10-08 19:30:29

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Re: Grzywna

Myślę, że będzie przydatne w tym temacie:

Kodeks Karny Wykonawczy
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
Rozdział VIII
Grzywna


Art. 44.
§ 1. Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni.
§ 2. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji.

Art. 45.
§ 1. Jeżeli egzekucja grzywny nieprzekraczającej stu dwudziestu stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bez-skuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, przyjmu-jąc, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy spo-łecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca. Pracę spo-łecznie użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego.
§ 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53–58 i art. 60.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że górna granica grzywny podlegającej zamianie nie może przekroczyć 240 000 złotych, a miesiąc pracy społecznie użytecznej jest równoważny grzywnie w kwocie do 20 000 złotych.
§ 4. Na postanowienie w przedmiocie zamiany grzywny na pracę społecznie uży-teczną przysługuje zażalenie.

Art. 46.
§ 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy:
1) skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie uży-tecznej zamienionej na podstawie art. 45 albo uchyla się od jej wykonania, lub
2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niece-lowa.
§ 2. Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny; kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolno-ści, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może prze-kroczyć 6 miesięcy.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny grzywnie w kwocie od 20 do 4000 złotych.
§ 4. W przypadku gdy grzywna została uiszczona lub ściągnięta w drodze egzekucji tylko w części albo tylko w części została wykonana w formie pracy społecznie użytecznej, sąd, zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, określa jej wymiar według zasad przewidzianych w § 2 lub 3.
§ 5. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary po-zbawienia wolności przysługuje zażalenie.

Art. 47.
§ 1. Jeżeli grzywna została uiszczona w części, prezes sądu lub upoważniony sędzia zarządza zmniejszenie kary zastępczej w sposób odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej do wysokości grzywny.
§ 2. Od zastępczej kary pozbawienia wolności lub wykonywania pracy, o której mo-wa w art. 45 § 1, skazany może się w każdym czasie zwolnić przez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny.
§ 3. (uchylony).
§ 4. (uchylony).

Art. 48.
W posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a gdy ska-zany pozostaje pod dozorem – również sądowy kurator zawodowy, osoba godna zau-fania lub przedstawiciel stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, o której mowa w art. 73 § 1 Kodeksu karnego.

Art. 49.
§ 1. Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprze-kraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym za-kresie.
§ 2. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wów-czas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.
§ 3. Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie.

Art. 50.
§ 1. Sąd odwołuje rozłożenie grzywny na raty, jeżeli ujawniły się nowe lub poprzednio nie znane okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia; art. 24 § 2 nie ma zastosowania.
§ 2. Rozłożenie grzywny na raty można odwołać również wówczas, gdy skazany uchybił terminowi płatności choćby jednej raty, chyba że wykaże, iż nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych.
§ 3. Na postanowienie w przedmiocie odwołania rozłożenia grzywny na raty przy-sługuje zażalenie.

Art. 51.
§ 1. Jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie uiścił grzywny, a wyko-nanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę umorzyć w części, zaś wy-jątkowo – również w całości; nie zarządza się egzekucji, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna.
§ 2. Na postanowienie w przedmiocie umorzenia grzywny przysługuje zażalenie.

Art. 52.
Udzielając skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, sąd penitencjarny może, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że skazany uiści grzywnę dobrowolnie, wstrzymać uprzednio zarządzone wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, stosując jednocześnie art. 49; wówczas okres rozłożenia grzywny na raty biegnie od dnia wydania postanowienia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu.
Art. 52a.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do egzekucji kar o charakte-rze pieniężnym, o których mowa w rozdziale 66b Kodeksu postępowania karnego.


od 18.07.2011

Offline

#29 2013-10-09 23:55:57

catrine

Gość

Re: Grzywna

witam, mam kolejne pytanie jesli ktoras z Was bylaby uprzejma odpowiedziec, czy  dwie stawki dzienne zawsze sa liczone jako 1 dzien pozbawienia wolnosci ?  czy zalezy to od wysokosci tej stawki dziennej ? poniewaz moj narzeczony z grzywny 3000 dostał przelicznik na 100 stawek dziennych i myslalam, ze skoro dwie stawki to 1 dzien, to ze bedzie mial do odbycia 50 dni, a jednak podobno ma odbyc 100 dni za ta grzywnę ? czy ktoras moglaby mi wytlumaczyc ? czy to w ogole jest mozliwe aby bylo zamienione na 100 stawek dziennych i 100 dni do odbycia, a nie 50 ? z gory dziekuje

#30 2013-10-10 17:49:10

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Grzywna

Zawsze przelicznik jest taki, że dwie stawki dzienne grzywny, to jeden dzień pozbawienia wolności

Przeczytaj art 46 § 2 kkw, który Kasiajj podała wyżej


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#31 2014-03-13 12:00:06

Rose12

Gość

Re: Grzywna

Witam,
czy któraś z Was wie do jakiego sądu skazany ma wysłać wniosek z prosba o odroczenie spłaty grzywny po wyjsciu z zakladu i czy jednoczesnie w tym samym wniosku moze prosic o rozlozenie grzywny na raty ?
Czy taki wniosek może dołączyć do wniosku o wpz ? czy decyduje o tym inny sąd?

mam jeszcze pytanie czy za taki wniosek się płaci ?
oraz jak mozna oplacic wniosek o wpz, jezeli skazany na wypisce nie posiada srodkow?

#32 2014-03-13 12:16:49

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Grzywna

Rose przy staraniach o warunkowe zwolnienie można załączyć od razu wniosek o rozłożenie grzywny na raty, to także może pomóc przy warunkowym zwolnieniu, bo z grzywną różnie patrzą i czasem nie chcą udzielać.. wtedy ten okres rozłożenia na raty biegnie od dnia, kiedy zostanie udzielone warunkowe zwolnienie..
Nie wiem, czy to nie jest jeden wniosek po prostu o odroczenie lub rozłożenie na raty
Sam wniosek o rozłożenie na raty/odroczenie pisze się do sądu, który zasądził grzywnę.


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#33 2014-03-13 12:24:44

Rose12

Gość

Re: Grzywna

Dzięki Gosia, rozumiem, a jesli chcialabym to wyslac  razem z wnioskiem o wpz, to wtedy do sądu penitencjarnego i juz nie muszę pisac wtedy do sądu, który ją zasądził ?

#34 2014-03-13 12:25:17

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Grzywna

Rose może można zrobić przelew na konto sądu, jeżeli skazany nie posiada środków, albo po prostu jemu przelać pieniądze na wypiskę..
Pierwszy wniosek o rozłożenie na raty/odroczenie, z tego co widziałam na stronie jednego z sądów jest bezpłatny.

Rose wydaje mi się, że wystarczy do Okręgowego, tam znajduje się właśnie wydział Penitencjarny (Sąd Penitencjarny) i sędzia ten ma wówczas prawo wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności za grzywnę i odroczyć spłatę bądź rozłożyć na raty, jeśli ma podstawy, by stwierdzić, że skazany tę grzywnę dobrowolnie uiści po opuszczeniu zakładu. Także nie trzeba już chyba pisać do sądu, który grzywnę zasądził


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#35 2014-03-25 11:43:57

kasiula85

Gość

Re: Grzywna

Witam.Potrzebuję pomóc partnerowi ale nie wiem jak.Dostał wyrok w zawieszeniu do tego karę grzywny potem dostał następny wyrok również w zawieszeniu do tego następna grzywna kolejna sprawa umorzona ale grzywna do zapłaty zasądzona jedna zapłacona  całości grzywna kolejna rozłożona na raty lecz zaprzestał spłacania względem pogorszenia się zdrowia następną kurator pomógł nam o dopracowanie ale partner nie może dzwigać gdyż jest po operacji przepukliny brzusznej a prace społeczne wymagały nakładu fizycznego sprawa wróciła do sądu o zamianę  grzywny na karę więzienia jak mogę mu pomóc

ah zapomniałam kolejna grzywna była zamieniona do odsiadki to napisałąm pismo o zamianę na dozór elektroniczny sprawa dopiero się odbędzie

#36 2014-03-26 21:38:02

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Grzywna

Kasiula tą grzywnę, która była spłacana ratalnie, a teraz sąd odwołał rozłożenie na raty to jeszcze macie prawo zażalenia na tą decyzję i możecie udowodnić, że nastąpiło to z przyczyn niezależnych od skazanego - pogorszenia stanu zdrowia i niemożności kontynuowania pracy.
Jeśli chodzi o tą, która została zamieniona na prace społeczne, to z reguły jeśli jej wykonanie jest niemożliwe, sąd zamienia na zastępczą karę pozbawienia wolności. Zawsze przysługuje Wam jednak też i na taką decyzję zażalenie.
Istnieje też możliwość umorzenia grzywny w całości, bądź częściowo, jeśli wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, a skazany z przyczyn od niego niezależnych nie uiścił należności.


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#37 2014-03-27 16:11:58

MadziaMarcina

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2014-03-17
Posty: 40

Re: Grzywna

ew udac sie do kuratora zawodowego niech zlozy pismo o zawieszenie wykonania prac spolecznych do momentu gy bedzie stan zdrowia pozwalal na odpracowanie.


Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność... Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.
Razem od 15.11.2014

Offline

#38 2014-03-27 16:34:27

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Grzywna

Odroczyć można wykonanie prac społecznych na okres do 6 miesięcy i istnieje też możliwość przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności, jeśli stan zdrowia skazanego uniemożliwia odbywanie tych prac społecznych, udzielana do momentu ustania przeszkody.. Myślę, że niekoniecznie kurator zawodowy, ale i sami możecie takie pismo złożyć.


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#39 2014-04-14 14:20:52

 monika992

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: zbyt daleko od ciebie
Zarejestrowany: 2013-12-31
Posty: 18

Re: Grzywna

MAM PYTANIE mąż został zwolniony na wokandzie ale ma 12 dni do odsiedzenia chyba że zapłacę 500 zł i mam pytanie jak bym chciała zapłacić za 7 bo reszte odsiedział czy jest taka możliwość


DOCZEKANA

Offline

#40 2014-04-14 15:44:53

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Grzywna

Monika wydaje mi się, że chyba można w ten sposób zrobić.. w momencie gdy wpłacisz pieniądze powinni Go zwolnić z zakładu.


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.costam.pun.pl www.3e.pun.pl www.xbox360x.pun.pl www.gmas.pun.pl www.poradydogier.pun.pl