Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2013-04-27 16:11:53

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (t.j. Dz.U. 10.142.960) Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej jednego roku w systemie dozoru elektronicznego skazanemu na taką karę, posiadającemu określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących, jeżeli jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą jego osadzenia w zakładzie karnym, a udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez upoważniony podmiot dozorujący, zwane dalej "warunkami technicznymi". Jeżeli skazany rozpoczął już odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, należy mieć ponadto na względzie dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie odbywania kary. W stosunku do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku, przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio. Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie udziela się skazanemu w warunkach określonych w art. 64 § 2 Kodeksu karnego. Przepisy ustawy stosuje się także do skazanego, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Źródło : http://www.zlotow.sr.gov.pl/strony/1/i/65.php


Co to jest system dozoru elektronicznego ?

Dozór elektroniczny pozwala osobie skazanej na odbycie kary w warunkach wolnościowych, w miejscu jej zamieszkania, przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu. Polega to na założeniu na nogę (czasami na rękę) skazanego, niekrępującego nadajnika radiowego (podobnego do dużego zegarka) oraz montażu w miejscu zamieszkania urządzenia monitorującego. Osoba objęta dozorem w godzinach określonych przez sąd powinna znajdować się w miejscu zamieszkania,a o każdym naruszeniu zasad (harmonogramu) powiadamiany jest natychmiast sędzia i kurator zawodowy.
Podkreślenia wymaga fakt, że system dozoru elektronicznego pozwala, mimo pewnych ograniczeń, na prowadzenie w miarę normalnego życie osobistego, w szczególności na utrzymywanie więzi z rodziną, naukę i świadczenie pracy.

Kto może skorzystać z systemu dozoru elektronicznego ?

Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary w tym systemie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności ( w tym również osobom, wobec których orzeczono karę zastępczą za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe) nieprzekraczającą jednego roku, posiadającym miejsce stałego pobytu (nie musi to być miejsce zameldowania) oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nimi zamieszkujących. Należy pamiętać, że warunek jednego roku dotyczy również sumy dwóch lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno.

Kto nie może zostać objęty systemem dozoru elektronicznego ?

Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie udziela się skazanemu w warunkach określonych w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (recydywa wielokrotna). Systemem tym nie mogą być również objęte osoby, wobec których orzeczono karę aresztu lub zastępczą karę aresztu za wykroczenie, zastępczą karę pozbawienie wolności za wykroczenie skarbowe, karę porządkową lub środek przymusu skutkujący pozbawienie wolności oraz osoby skazane na karę aresztu wojskowego.

Jaki organ udziela zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego ?

Orzekanie, (czyli wydanie postanowienia) w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego należy do właściwości sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, w sprawach związanych z wykonaniem postanowienia, właściwy jest sąd penitencjarny w okręgu, którego kara jest lub będzie wykonywana.

Kto może wystąpić z wnioskiem do sądu penitencjarnego ?

Z wnioskiem o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może wystąpić do sądu penitencjarnego:
- skazany,
- jego obrońca,
- prokurator,
- sądowy kurator zawodowy,
- dyrektor zakładu karnego, (gdy skazany przebywa w zakładzie
karnym).

Środki odwoławcze

Na postanowienie sądu, odmawiające udzielenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, zażalenie do sądu odwoławczego przysługuje:
- skazanemu,
- jego obrońcy,
- prokuratorowi,
- sądowemu kuratorowi zawodowemu,
- dyrektorowi zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o udzielenia zezwolenia.
Ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy może być złożony po upływie 3 miesięcy.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie. Do wniosku dołącza się zgodę osoby lub osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym w miejscu, gdzie będzie wykonywany dozór elektroniczny. Wzór wniosku i oświadczenia stanowią załącznik do powyższego informatora.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 2007 o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960).

Wniosek : http://www.katowice.so.gov.pl/obrazy/Wniosekde.pdf

Ostatnio edytowany przez Maleństwo 86 (2013-07-05 16:05:48)

Offline

#2 2013-04-28 00:35:43

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Najnowsza ustawa o sde jest z maja 2012 roku
http://www.blog.adwokat-jaskula.pl/!blo … na-ustawy/
Są tu zasadnicze zmiany bo o sde można starać się jako o wpz (przy karze do roku pozbawienia wolności).


od 18.07.2011

Offline

#3 2013-04-28 11:22:21

Joanna

Gość

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

chcem sie dowiedziec troche o tej bronzoletce jak to działa

#4 2013-04-30 22:13:34

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

joanna moj kumple to mial noi to jest do roku czasu tak jak wiadomo noi dostal takie cudo bransolete dali mu do domu skrzynke ktora miala ustawione parametry itp. np. juz mial tak  ustawione parametry ze nie mogl wyjsc po danej mu godzinie a klatke nawet bo zaczelo by to pikać ze cos jest nie tak a wiec on moj znajomy mial tak ze w tygodniu mial czas  do 18 a w weekend mial krocej chyba do 14 jak sie nie myle ale to tez zalezy jak przydzielaja czasowo oczywiscie musial isc d pracy i spelniac warunki jakie go obowiazywaly dostal taka liste i musial to spelniac.


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#5 2013-06-04 15:47:01

 mrtdzww4

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: MONIKA /
Zarejestrowany: 2013-04-23
Posty: 12

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

hej chciałam sie dowiedziec  czy jak sie ma  wyrok i odwieszenie zawiasów  i w sumie nie przekracza to 1 roku to mozna sie starac o SDE


szczesliwa z łobuzem

Offline

#6 2013-06-04 15:51:32

 nikka04

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

36615071
Skąd: Łódź
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 76

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Witam Cię serdecznie mrtdzww4. Otóż, jeżeli suma kar, nie przekracza roku, to jak najbardziej możesz się starać o dozór elektroniczny.


Spełniło się długo wyczekiwane marzenie

Offline

#7 2013-06-06 10:26:19

 mrtdzww4

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: MONIKA /
Zarejestrowany: 2013-04-23
Posty: 12

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

jestem załamana  bo przyszła od powiedz o ta branzoletke  jest  negatywna ale dokładnie dlaczego   to  niewiem


szczesliwa z łobuzem

Offline

#8 2013-07-04 11:47:08

Mariusz Stelmaszczyk

Gość

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Na szczęście Ustawa o dozorze elektronicznym przewiduje wręcz ekspresowy, jak na polskie standardy wymiaru sprawiedliwości, tryb rozpoznania przez Sąd Apelacyjny zażalenia na postanowienie Sądu Penitencjarnego o odmowie zezwolenia na wykonanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Zgodnie z art. 52 ust. 3 tej Ustawy Sąd Apelacyjny powinien rozpoznać zażalenie w ciągu 7 dni od daty wpływu zażalenia. Jest to wprawdzie termin instrukcyjny, ale z mojego doświadczenia wynika, że Sądy Apelacyjne zazwyczaj się tego terminu trzymają.

Doradzam dokładna lekturę uzasadnienia postanowienia Sądu Penitencjarnego o odmowie zezwolenia na dozór elektroniczny. Znajdziecie tam państwo odpowiedź na pytanie, czemu Sąd nie uwzględnił Waszego wniosku o dozór elektroniczny. Pozwoli to Wam uzupełnić wniosek o nowe argumenty, które mogą przekonać Sąd Apelacyjny do zmiany postanowienia Sądu Okręgowego.

#9 2013-07-04 12:54:34

adam

Gość

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Witam wszystkich, mam pytanie ponieważ dostałem wezwanie do stawienia sie w areszcie 26 lipca a chciał bym dozór elektroniczny napisalem juz pismo ze opiekuje sie mama chorą dolaczylem wszystkie dokumenty ze szpitala. Jest szanasa ze to rozpatrzą przed tym 26 i jest jakaś szansa?

#10 2013-07-04 16:00:24

Mariusz Stelmaszczyk

Gość

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Ma Pan sporą szansę na rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny przed 26 lipca, gdyż Sąd Penitencjarny powinien go rozpoznać w ciągu 14 dni od daty złożenia na biurze podawczym Sądu.

Mam nadzieje, że we wniosku zamieścił Pan nr telefonu komórkowego do siebie. Dzięki temu Sąd zawiadomi Pana telefonicznie o terminie posiedzenia. Jeśli Pan tego nie zrobił powinien Pan udać się do Sądu i złożyć pismo z podaniem nr telefonu. To znacznie przyspiesza termin wyznaczenia posiedzenia.

Ważne jest również, by złożone przez Pana pismo nie zawierało braków formalnych, w szczególności:
-  pisemnej zgody dorosłych współdomowników na odbywanie przez Pana kary pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego i zainstalowanie urządzeń monitorujących w zajmowanych przez nich z Panem lokalu
- dokładnego oznaczenia wyroku skazującego i kary, jaka chce Pan podjąć w ramach dozoru elektronicznego
- podania Pana danych personalnych, w tym PESEL i seria i nr dowodu osobistego
- harmonogramu odbywania kary pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego

Większość wniosków o dozór elektroniczny jest dotknięta brakami formalnymi. Wówczas Sądy Penitencjarne wzywają do ich uzupełnienia, a to znacznie wydłuża termin wyznaczenia posiedzenia Sądu.

#11 2013-07-04 21:05:23

adam

Gość

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Dziękuje Panie Mariuszu za odpowiedź, niestety nie zawarłem nr. tel i innych danych anie zgody płnoletniej osoby z która mieszkam. Jak sie pisze takie uzupełnienie?

#12 2013-07-05 11:43:10

Mariusz Stelmaszczyk

Gość

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Witam, może Pan pójść do Sądu Penitencjarnego, do sekretariatu. Tam Panu wydadzą druk zgody na dozór elektroniczny oraz ankietę do wypełnienia (jest na niej miejsce na telefon komórkowy). Proszę to zrobić jak najszybciej.

#13 2013-07-07 18:37:46

dada

Gość

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Witam. Mój narzeczony jest w zakładzie karnym drugi tydzień. W piątek prawnik złożył całą dokumentacje w sądzie (więc jest pewność, że nic nie jest pominięte). Dołączyliśmy również zaświadczenie, że nie moge przebywać sama w domu ponieważ jestem w zagrożonej ciązy i, że po wyjściu ma zapewnioną pracę. I moje pytanie... Jak przy SDE z terminami? Czyli wywiad kuratora, pomiar, decyzja, wyjście. Ja rozumiem, ze nie ma sztywnych terminow bo to jest niemożliwe, ale za jakiekolwiek przybliżone informacje będę bardzo wdzięczna. I na prawde tak często nawet w centrum miast zdarza się brak zasięgu? My mieszkamy w starej kamienicy i kawałek od centrum...
Pozdrawiam

#14 2013-07-08 16:14:20

Mariusz Stelmaszczyk

Gość

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Witam, Ustawa o dozorze elektronicznym nakłada na Sąd Penitencjarny obowiązek wyznaczenia posiedzenia w przedmiocie wniosku o dozór elektroniczny w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku. Wprawdzie jest to termin instrukcyjny, ale Sędziowie często się z niego wywiązują. Zatem do posiedzenia nie powinien upłynąć okres czasu dłuższy niż miesiąc. Wskazane przez Panią czynności, np. sprawdzenie warunków technicznych zainstalowania urządzeń monitorujących, wywiad kuratora sądowego są wykonywane w tym czasie - do terminu posiedzenia Sądu.

#15 2013-07-12 14:58:00

adam

Gość

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Witam, nie dostałem jeszcze odpowiedzi z sądu ale zadzwoniłem podałem sygnature sprawy itd. pani inspektor powiedziała ze tego dnia czyli 4 lipca były dwa wnioski o dozór i jeden jest na tak drugi na nie jak zadzwoniłem drugi raz powiedziała ze właśnie moje papiery są przenoszone do innnego sądu. Co mam teraz zrobić?

#16 2013-07-16 08:55:32

Mariusz Stelmaszczyk

Gość

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Witam, powinien Pan udać się osobiście do Sądu penitencjarnego, by to wyjaśnić. Nie jest możliwe by Sąd Penitencjarny rozpoznał Pana wniosek o dozór elektroniczny na posiedzeniu niejawnym, tj. bez Pana zawiadomienia o terminie posiedzenia. Według mnie Pana wniosek o dozór elektroniczny nie został jeszcze rozpoznany. Co do przekazania pana wniosku do innego Sądu, to zakładam, że wysłał Pan wniosek do niewłaściwego Sądu, np. do Sądu rejonowego, albo do niewłaściwego Sądu Penitencjarnego. Proszę to szybko sprawdzić. Więcej na ten temat może Pan przeczytać w artykule http://dozorelektroniczny.com.pl/do-kto … troniczny/

#17 2013-07-18 11:38:57

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

z tego co ja tez wiem SDE . np na slasku do 1 roku pozbawielnia wolnosci mozna sie starac o branzolete. a w innych juz miejsowosciach chyba młopolskie itp juz jest od 2 badz od 3 lat .
wiem to z tego iz wzgledu ze znam taka sytuacje.

Mariusz Stelmaszczyk napisał:

Taka sytuacja jest niemożliwa. Ustawa o dozorze elektronicznym nie róznicuje warunków odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w zalezności od wojewówdztwa. Zgodnie z ta ustawą w dozorze elektronicznym można odbyc karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku. Decyduje tu wymiar kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem skazującym. Nie ma znaczenia ile zostało do końca kary.

Jego_Anioł napisał:

mariuszu nie bede sie tutaj z toba sprzeczac na wypowiedz moja o SDE poniewaz znam taki przypadek tak jak wyzej powiedzialam.

Barbie napisał:

Aniołku ale to nie możliwe aby wyroki większe niż 1 rok miały SDE było by to wtedy niezgodne z prawem. Coś mi się wydaje że ktoś nieźle Ci naściemniał...

kasiajjj napisał:

Aniołku - Barbie i Mariusz mają rację.

Jego_Anioł napisał:

koles 2 lata mial i dostal branzolete.

mrtdzww4 napisał:

wydaje  mi   sie   to  nie  bardzo mozliwe dlatego 
ze  w  naszym  przypatku  jest  1 rok wiec  my tez  staralismy sie  o  SDE  tylko  ze  poł roku  jest odwieszone i suma wszystkich poprzednich wyrokow  przekracza  rok  wiec  nasz   wniosek  odrzucono

CzArNa MaMbA napisał:

Aniołku a widziałaś jakiś papier to potwierdzający?Bo szczerze to ja też nie bardzo w to wierzę...
Tak,jak Barbie napisała-to by było niezgodne z prawem.


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#18 2013-07-22 02:13:47

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#19 2013-07-25 22:02:08

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Link do dyskusji odnośnie sde na forum prawnym
http://forumprawne.org/prawo-karne-wyko … ka-91.html


od 18.07.2011

Offline

#20 2013-07-29 13:31:15

dada

Gość

Re: Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)

Godzine temu miałam pomiar na SDE. I dowiedziałam się, że zmieniono przepisy i Pan na pomiarze, nie może nas poinformować o tym czy jest zasięg czy go nie ma. Dowiemy się o tym na wokandzie, ewentualnie jeśli Pan kurator jest na prawdę z prawdziwego zdarzenia to może co chwilę biegać do sądu i prosić o jakieś informacje. Ponieważ TYLKO sąd i kurator mogą nam udzielić informacji na temat zasięgu. PARANOJA

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.gmas.pun.pl www.xbox360x.pun.pl www.naszlwiswiat.pun.pl www.3e.pun.pl www.costam.pun.pl