Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2013-03-26 23:10:27

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Apelacja

Apelacja (łac. appellatio - odwołanie) – odwołanie się od wydanego wyroku. W prawie procesowym apelacja jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji.
Terminem apelacja określa się też system kontroli odwoławczej odznaczającej się specyficznymi cechami[1].
Apelacja przysługuje wyłącznie od wyroku sądu pierwszej instancji. Od wyroków wydanych w pierwszej instancji przez sąd rejonowy apelacja przysługuje do sądu okręgowego, natomiast jeśli wyrok w pierwszej instancji zapadł przed sądem okręgowym, sądem drugiej instancji jest sąd apelacyjny.
Apelację należy wnosić na piśmie, do sądu odwoławczego za pośrednictwem sądu pierwszej instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Gdy jednak strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji wyroku, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.
Prawidłowo wniesiona i spełniająca wszelkie wymogi apelacja prowadzi do ponownego rozpatrzenia sprawy, przy uwzględnieniu dodatkowych, zawartych w niej, przesłanek. Niewniesienie apelacji skutkuje uprawomocnieniem się wyroku sądu pierwszej instancji.
W postępowaniu cywilnym, które toczy się w trybie postępowania nieprocesowego, apelacja przysługuje również od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających co do istoty sprawy.
Postępowanie apelacyjne w postępowaniu karnym[edytuj]

Zasadniczą funkcją postępowania apelacyjnego jest funkcja kontrolna[2].
W 1949 roku apelacja została usunięta z polskiego procesu karnego i zastąpiona przez rewizję. W 1995 roku w noweli kodeksu postępowania karnego zmieniono określenie "rewizja" na "apelacja", jednak była to zmiana mechaniczna, nie licząc ograniczenia orzekania na niekorzyść przez sąd odwoławczy[1].
W Polsce system apelacyjny jest systemem postępowania dwuinstancyjnego. Strona, która zaskarża wyrok, może żądać jego kontroli pod względem prawnym i faktycznym. Apelacja może zostać oparta na jednym albo kilku spośród czterech zarzutów:
obrazy przepisów prawa materialnego;
obrazy przepisów postępowania, jeśli mogło to mieć wpływ na treść zaskarżonego wyroku;
błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku, jeśli mogło to mieć wpływ na jego treść;
rażącej niewspółmierności kary.
Dodatkowo w apelacji podnosić można wszelkie zarzuty, które nie mogły być przedmiotem zażalenia.
Sąd odwoławczy orzeka w granicach środka odwoławczego, tzn. związany jest kierunkiem apelacji (na korzyść czy na niekorzyść oskarżonego) i jej zakresem (zaskarżenie wyroku w całości czy w części), a jeśli apelację na niekorzyść oskarżonego wniósł prokurator lub pełnomocnik jednej ze stron - także wymienionymi w niej zarzutami. Zasada związania granicami środka odwoławczego nie obowiązuje gdy stwierdzone zostanie istnienie jednej spośród tzw. bezwzględnych przesłanek odwoławczych.
Sąd odwoławczy, w rezultacie rozpoznania apelacji, może zaskarżony wyrok utrzymać w mocy, uchylić (wtedy kieruje sprawę do ponownego rozpoznania, bądź umarza postępowanie) a jeżeli pozwala na to zgromadzony materiał dowodowy, ma prawo zmienić zaskarżony wyrok, nie może jednak skazać oskarżonego, który został uniewinniony przez sąd pierwszej instancji. W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji, sąd ten jest związany wskazówkami i zapatrywaniami prawnymi sądu odwoławczego.
Sąd odwoławczy nie przeprowadza postępowania dowodowego. Od tej zasady istnieje wyjątek przewidziany przez art. 452 § 2 k.p.k.
„   
Sąd odwoławczy może jednak w wyjątkowych sytuacjach, uznając potrzebę uzupełnienia przewodu sądowego, przeprowadzić dowód na rozprawie, jeżeli przyczyni się to do przyśpieszenia postępowania, a nie jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości lub znacznej części. Dowód można dopuścić również przed rozprawą.

Na wniosek oskarżonego pozbawionego wolności sąd odwoławczy zarządza sprowadzenie go na rozprawę. Może się zdarzyć, że sąd za wystarczającą uzna obecność obrońcy. W takim wypadku, jeżeli oskarżony nie ma obrońcy, sąd wyznacza obrońcę z urzędu.
W postępowaniu karnym prawo wniesienia apelacji przysługuje stronom postępowania, czyli: oskarżonemu, prokuratorowi, oskarżycielowi posiłkowemu, oskarżycielowi prywatnemu i powodowi cywilnemu.
Historia[edytuj]

Apelację w prawie polskim stosowano pod koniec średniowiecza przed sądami miejskimi i kościelnymi. Do prawa ziemskiego weszła w XVI w. już jako instrument prawny w pełni ukształtowany. Była środkiem służącym do zmiany wydanego wyroku lub jego uchylenia. Toczyła się pomiędzy tymi samymi uczestnikami co w niższej instancji. Złożenie apelacji np. od wyroku sądu grodzkiego oznaczało przekazanie sprawy do Trybunału Koronnego a na Litwie do Trybunału Litewskiego, z jednoczesnym wstrzymaniem wykonania wyroku do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Zdarzało się, że część spraw nim trafiła do Trybunału była w drodze apelacji rozpatrywana przez sądy ziemskie, czemu protestowano, gdyż uważano, że sądy równe sobie nie powinny rozpatrywać swych spraw nawzajem[3].


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#2 2013-10-05 00:02:28

Pajelek115

Gość

Re: Apelacja

Witam !
Mam takie pytanie, dostałem wyrok 6 miesięcy sądu 1 instancji od, którego się nie odwoływałem. Mój kolega znaczy się jego adwokatnie zgadzał się z moim wyrokiem, wiec zaskarżył wyrok do sadu apelacyjnego. Moje pytanie jest nastepujące czy mój wyrok jest prawomocny, czy muszę czekać na decyzje sądu apelacyjnego. Dodam ,że sprawę mieliśmy razem, obaj byliśmy oskarżeni w tej samej sprawie tylko, że on się odwołał.

Czy sąd apelacyjny, może mi zwiekszyć wyrok?

#3 2013-10-05 06:58:07

 syrna

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-08-14
Posty: 433

Re: Apelacja

Od wyroku I instancji może odwołać się każda ze stron postępowania. Taka stroną ( w swojej sprawie) jesteś ty i strona skarżąca, którą reprezentuje prokurator. Jeśli ty jesteś wyrokiem usatysfakcjonowany i się nie odwoływałeś, to- jeśli nie odwołał się też od wyroku sądu prokurator (uznając wyrok za zbyt łagodny), to wówczas wyrok się uprawomocni po 21 dniach.
Kolega będzie się od wyroku odwoływał; na Twój wymiar kary nie ma to żadnego przełożenia; jeśli natomiast koledze wyrok by się zmienił w ten sposób, że sprawa zostałaby cofnięta do ponownego rozpatrzenia, wówczas ty na tej sprawie będziesz występował w roli świadka. [Barbie, nie chcę wprowadzać w błąd, ale chyba z racji własnego skazania w tejże sprawie, będzie przysługiwało prawo do odmowy zeznań?]
Sąd odwoławczy [nie zawsze będzie to sąd apelacyjny; to zależy od tego, jaki sąd wydał wyrok I instancji. Jeśli był to sąd rejonowy- to odwołanie rozpatruje sąd okręgowy) może zwiększyć wyrok, ale tylko wówczas gdyby odwołał się też prokurator, a sąd odwoławczy uznałby to za zasadne, co zdarza się dosyć sporadycznie.

Offline

#4 2013-10-05 09:57:58

Pajelek115

Gość

Re: Apelacja

syrna na zawiadomieniu jest napisane tak:

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu 2 wydział karny zawiadamia, że apelacja złożona przez obronce. Tomasza XXXXX oraz Prokuraturę Rejonową w Inowrocławiu od wyroku z dnia XX.XX.XXXX syg akt XXk X/XX została przyjęta i akta sprawy zostały przesłane do Sądu Okręgowego w Bydgoszcy
czyli prokurator też sie odwołał i wyrok nie jest prawomocny tak?

#5 2013-10-05 10:28:58

 syrna

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-08-14
Posty: 433

Re: Apelacja

Skoro prokurator odwolal sie od wyroku, to on sie nie uprawomocni po 21 dniach. Akta sprawy zostaly przekazane do sadu okregowego i za jakis czas zostaniesz  powiadomiony o terminie rozprawy apelacyjnej. Z tego, co pamietam, stajac z wolnej stopy, uczestnictwo nie jest obowiazkowe, ale ja bym poszla, bo to jest sprawa na jeden termin i w tym samym dniu zpada prawomocny wyrok.

Offline

#6 2013-10-05 10:40:05

Pajelek115

Gość

Re: Apelacja

syrna dziękuję ci za pomoc
Mam jeszcze jedno pytanko, jak często Sąd Apelacyjny zmienia wyrok na wyższy?

odpowie mi ktoś?

#7 2013-10-06 09:13:31

 syrna

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-08-14
Posty: 433

Re: Apelacja

Z moich doświadczeń wynika, że rzadko; ale...

Kiedy w ogóle zapadł wyrok skazujący I instancji?

Offline

#8 2013-10-06 14:36:25

Pajelek115

Gość

Re: Apelacja

Wyrok zapadł 26 lipca tego roku, a apelacja została przyjęta 27 września.

#9 2013-12-12 10:00:06

ann_s81

Gość

Re: Apelacja

Witam  mój partner od 1,5 roku przebywa na sankcji teraz zapadł wyrok skazujący go na 8 lat odsiadki za pobicie ze skutkiem śmiertelnym adwokat złożył odwołanie od wyroku do apelacyjnego.Chciała bym się dowiedzieć ile sąd apelacyjny może zbić i czy w ogóle jest to możliwe.Proszę o pomoc jestem zrozpaczona.Pozdrawiam

#10 2013-12-12 10:32:44

 syrna

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-08-14
Posty: 433

Re: Apelacja

Witaj.
Mysle, ze zadna z nas nie jest w stanie odpowiedziec na Twoje pytanie. apelacja sama w sobie nie jest instrumentem do obnizania wyrokow. Jesli sad odwolawczy uzna, ze w postepowaniu przed sadem I instancji nie bylo uchybien, to wyrok moze zostac utrzymany w mocy.

Offline

#11 2014-01-15 23:46:26

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: Apelacja

ann_s mogl by zbic ale nie musial by bo za ten czyn moze grozic do 15lat i moze byc na niekorzysc dla osadzonego daj znac jak poszlo .


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#12 2014-01-16 06:18:11

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Apelacja

Zagrożenie karą jest od 2 do 12 lat.


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#13 2014-03-20 15:05:58

Pajelek115

Gość

Re: Apelacja

Jaka kara grozi mi za
art 59 ust. 1
Chodzi  10g marihuany  i o amfetaminę za 50 zł jakie załatwiłem koledze. Sprawa ciągnie się już 8 lat, a ja już zostałem uniewinniony skazany i tak w kółko. Dodam, że osiągnąłem korzyść majątkową w postaci 100 zł

Ostatni wyrok jak dostałem, to  6 miesięcy na 3 lata w zawieszeniu, ale prokurator się odwołał od wyroku i zażądał 12 miesięcy. Sprawa trafiła do sądu okręgowego odwoławczego i moje pytanie jest takie, czy sąd może mi zmienić wyrok na jeszcze większy, czy te 12 miesięcy jakie żąda prokurator to jest maksymalna kara?

#14 2014-03-20 16:36:37

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Apelacja

Pajelek jeśli osiągnąłeś korzyść majątkową (sprzedaż narkotyków z art. 59 ust. 1) to za ten czyn grozi Ci wyrok od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Jeśli prokurator odwoła się od wyroku, to może się zdarzyć, że po apelacji będzie on wyższy, jednak może być sytuacja taka, że sąd orzeknie na Twoją korzyść ten wyrok.


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#15 2014-03-20 16:51:41

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Re: Apelacja

Pajelek - sąd może apelację uznać za bezzasadną i ją oddalić. Wtedy prawomocny jest stary wyrok.
Może także uznać ją i np. wrócić do ponownego rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu, bądź może sam wydać wyrok.
Wyrok może być i niższy, i wyższy (w Twoim przypadku), niż prokurator rząda. Na to pytanie jaki on dokłądnie będzie nikt Ci tu nie odpowie


od 18.07.2011

Offline

#16 2014-04-14 11:12:23

 magda81

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-07-20
Posty: 100

Re: Apelacja

Dziewczynki moje kochane nie wiecie ile można mniej więcej czekać na apelację? Bo nasze papiery poszly w styczniu do okręgowego ale do tej pory jest cisza


http://elapso.pl/suwaczek/misiek81/80E8E1/030303/000000/000000/13824.png

Offline

#17 2014-04-14 15:46:50

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Apelacja

Magda myślę, że wszystko zależy od natłoku spraw w sądzie, jak mają dużo, to i na termin dłużej trzeba czekać, nikt Ci nie powie czy to 3 miesiące, czy 5..


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#18 2015-03-16 14:55:02

renia

Gość

Re: Apelacja

Jeśli apelację składa tylko obrońca (prokurator nie) to czy kara może być wyższa?

#19 2015-06-12 15:46:06

Joanna

Gość

Re: Apelacja

Nie

#20 2015-07-21 18:37:57

renia

Gość

Re: Apelacja

A co jeśli sprawa zostanie oddana do ponownego rozpatrzenia?? A oskarżony ma zastosowane nadzwyczajne złagodzenie kary (art 60 par.2 KK)? Czy wtedy zastosowanie ma art 443 KPK, że kara nie może być surowsza?

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.forumb2.pun.pl www.girlstars.pun.pl www.narutowojna.pun.pl www.managernba.pun.pl www.nostale.pun.pl