Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2013-03-07 11:54:59

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

Koszty sądowe

-  o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności - 80zł
  -  o udzielenie przerwy w odbywaniu kary - 60zł
  -  o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45zł
  -  o zatarcie skazania - 45zł
  -  o ułaskawienie (ponowna prośba) - 45zł
  -  o wznowienie postępowania - 150zł
  -  o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności - 45 zł


Opłaty uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej. W razie wznowienia postępowania opłata od wniosku w tym przedmiocie podlega zwrotowi.

Koszty sądowe – jedna z dwóch, obok wydatków stron postępowania, część kosztów procesowych.

Według art. 616 §2 kpk[1] do kosztów sądowych należą :
  -  opłaty
  -  wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania, w skład których wchodzą wypłaty z tytułu:
  -  doręczenia wezwań i innych pism,
  -  przejazdów sędziów, prokuratorów i innych osób z powodu czynności postępowania,
  -  sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadków i biegłych,
  -  oględzin, badań przedsięwziętych w toku postępowania oraz przesyłek i przechowania zajętych przedmiotów, jak również ich sprzedaży,
  -  ogłoszeń w prasie, radiu i telewizji,
  -  wykonania orzeczenia, w tym również o zabezpieczeniu grożących kar majątkowych, jeżeli kary te zostały orzeczone, z wyłączeniem kosztów  utrzymania w zakładzie karnym i kosztów pobytu w zakładach leczniczych na obserwacji psychiatrycznej,
  -  należności świadków i tłumaczy,
  -  kosztów postępowania mediacyjnego,
  -  należności biegłych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii,
  -  opłat przewidzianych za udzielenie informacji z rejestru skazanych,
  -  nie opłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów.

Koszty postępowania mediacyjnego ponosi Skarb Państwa.

Zwolnienie od kosztów sądowych

  -  Sąd zwalnia osobę w całości lub w części od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu pisma procesowego, jeżeli wykazała ona, że ze względu na jej sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów wyłożenie ich byłoby zbyt uciążliwe. (Art. 623 kpk)
  -  Sąd może zwolnić oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego w całości lub w części od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, jeżeli istnieją podstawy do uznania, że uiszczenie ich byłoby dla nich zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności. (Art. 624 kpk)
  -  W razie skazania lub warunkowego umorzenia postępowania wobec żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową albo pełniącego służbę w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, nie pobiera się od nich należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych. (Art. 625 kpk)

Zasady zasądzania kosztów sądowych

  -  W orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd określa, kto, w jakiej części i zakresie ponosi koszty procesu.
  -  Od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego sąd zasądza koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa oraz wydatki na rzecz oskarżyciela posiłkowego.
  -  W sprawach z oskarżenia publicznego, jeżeli oskarżonego nie skazano za wszystkie zarzucane mu przestępstwa, wydatki związane z oskarżeniem w części uniewinniającej lub umarzającej postępowanie ponosi Skarb Państwa.
  -  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania koszty procesu ponosi:
1) w sprawach z oskarżenia prywatnego – oskarżyciel prywatny, a w razie pojednania się stron – oskarżyciel i oskarżony w zakresie przez siebie poniesionym, jeżeli strony w zawartej ugodzie nie uregulowały tego inaczej,
2) w sprawach z oskarżenia publicznego – Skarb Państwa, z wyjątkiem należności adwokackich z tytułu występowania w sprawie obrońcy lub pełnomocnika z wyboru
  -  Prawo do ściągnięcia zasądzonych kosztów procesu przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, kiedy należało je uiścić.

Offline

#2 2013-03-07 19:19:44

CzArNa MaMbA

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 156

Re: Koszty sądowe

Ja dodam od siebie,że jeśli ktoś ma trudną sytuację materialną to zawsze można spróbować napisać prośbę o zwolnienie z opłaty przy składaniu wniosku.


DOCZEKANA od 15.10.2014.

Offline

#3 2013-05-23 19:26:52

 Maggie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-03-03
Posty: 307

Re: Koszty sądowe

no właśnie maleństwo dobrze wiedzieć jeśli już ma się z tym do czynienia.....

Ostatnio edytowany przez Maggie1106 (2013-06-04 23:25:11)


Razem od 14.01.2016

nie rezygnuje się z ludzi,których się kocha...

http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020645.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif

Offline

#4 2013-06-03 00:51:58

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: Koszty sądowe

hmm czyli za to ze moj misiu chce napisac pismo do sadu na dowiezenie na posiedzenie to placic ma ?


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#5 2013-06-03 12:28:11

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Koszty sądowe

Nie3, bo zawsze może być zwolniony z kosztów sądowych, a poza tym takie pismo o ile się nie mylę nie podlega opłacie. Wpz. przerwa w karze, odroczenie i inne tego typu podlegają opłatom, ale skazany pozbawiony wolności który nie może sam pokryć kosztów, może zostać z nich zwolniony


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#6 2013-06-04 23:13:30

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: Koszty sądowe

aha rozumiem , ale on ma barbie tam zaznaczyc , posluzyc sie jakims kodeksem ze nie ma jak zaplacic?
czy wystarczy ze w takim pismie jest wyraznie napisane ze obecnie przebywa w ZK


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#7 2013-06-05 00:00:53

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Koszty sądowe

W takim piśmie o dowiezienie w ogóle nie pisałabym nic na temat kosztów.
To nie jest jakieś oficjalne pismo, więc moim zdaniem nie podlega opłatom. Z resztą kilka osób pisało tego typu pisma i nigdy nic nie musieli płacić, nie wspominali nawet o tym. Także niech napisze samo pismo


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#8 2013-06-05 20:56:35

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Re: Koszty sądowe

Dopisuję po czasie odpowiedź - zgadzam się z Basią. Mój M niejednokrotnie pisał o dostransportowanie na sprawę i nigdy nie byliśmy obarczeni kosztami transportu.


od 18.07.2011

Offline

#9 2013-07-02 21:07:49

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: Koszty sądowe

kochane ! pamietacie sytuacje kiedy opowiadalam wam o posiedzeniu  o zawieszenie wyroku  o ktory moj pisal i chca zrobic posiedzenie , posiedzenie bylo ale odroczyl sad na 24 lipca , moj misio dostal ze ma 100 zl zaplacic za to ? .. czemu ? koszty sadowe ? czy jak ?


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#10 2013-07-03 09:15:54

 Orleanska

Użytkownik

Skąd: Bydgoszcz
Zarejestrowany: 2013-04-11
Posty: 34

Re: Koszty sądowe

Aniołku za niektóre wnioski do sądu trzeba płacić,nie pamiętam dokładnie taryfikatora


http://elapso.pl/suwaczek/solaris/E87DDD/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/11550.png

Offline

#11 2013-07-03 09:23:39

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

Re: Koszty sądowe

Offline

#12 2013-08-28 11:49:52

 malami

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Tam gdzie Ty,tam i my. Sercem
Zarejestrowany: 2013-08-24
Posty: 65

Re: Koszty sądowe

A np jeśli osadzony pisząc ten wniosek o przeterminowe zwolnienie warunkowe nie ma na wypisce pieniedzy to co wtedy?


http://elapso.pl/suwaczek/Becia/FF2B79/0D0D0D/000000/000000/14224.png

Offline

#13 2013-08-28 13:25:09

miła

Gość

Re: Koszty sądowe

zawsze może zapłacić bliska osoba i przesłać listem poleconym dowód uciszenia opłaty od wniosku, ostatecznie jak już wyżej było pisane może wnosić o zwolnienie z ponoszenia opłaty na podstawie art 623 k.p.k. w zw. z art 1 par 2 k.k.w.

#14 2013-10-21 11:56:28

ZK

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-10-11
Posty: 53

Re: Koszty sądowe

czy jesli oskarzony nie ma dochodow to czy moze byc zwolniony z kosztów sadwych?kiedy taki wniosek mozna pisac?przed sprawa czy po sprawie?co w przypadku kiedy jednak zasadza ze ma zaplacic a on nie ma z czego zapłacic?


http://elapso.pl/suwaczek/Zk/E329CA/FFFFFF/FFFFFF/610F17/14520.png
http://elapso.pl/suwaczek/Zk/40A340/FF4FA7/FFFFFF/090F19/15477.png

Offline

#15 2013-10-22 10:33:31

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Koszty sądowe

Na razie nie ma sensu pisać takich wniosków. Podejrzewam, że sąd wydając wyrok od razu zwolni go z kosztów sądowych.
A jeśli nawet nie, to już po wyroku pisze się wniosek o umorzenie kosztów sądowych


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#16 2013-10-22 10:46:38

ZK

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-10-11
Posty: 53

Re: Koszty sądowe

Czy jesli ma meldunek z rodzicami to nie biora dochodow rodzicow pod uwage tylko jego dochody?


http://elapso.pl/suwaczek/Zk/E329CA/FFFFFF/FFFFFF/610F17/14520.png
http://elapso.pl/suwaczek/Zk/40A340/FF4FA7/FFFFFF/090F19/15477.png

Offline

#17 2013-10-22 11:49:29

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Koszty sądowe

Mogą, ale nie muszą.
Jednak, on jest już dorosłym człowiekiem i sam bierze odpowiedzialność za siebie, także i koszty sądowe są jego.


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#18 2014-02-06 14:45:47

bartoszn

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-10-15
Posty: 23

Re: Koszty sądowe

Witam,

aby przyspieszyć sprawę, zawsze można wniosek opłacić, a potem ubiegać się o zwrot opłaty ze względu na złą sytuację materialną.

Więcej o prawie karnym wykonawczym na www.pozbawieniewolnosci.pl

Offline

#19 2014-02-06 19:58:22

ZK

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-10-11
Posty: 53

Re: Koszty sądowe

A w przypadku kiedy sad przyznaje koszty sadowe uzasadniajac ze oskarzony jest młody i moze zarobic na spłacenie ale w danej chwili nie pracuje bo uczy sie to jest szansa by umorzyli koszty sadowe?Powinien napisac jakies pismo o umorzenie?Z reguły chyba pisza o rozłozenie na raty ale co jesli na ten czas nie ma nawet na uiszczenie rat?


http://elapso.pl/suwaczek/Zk/E329CA/FFFFFF/FFFFFF/610F17/14520.png
http://elapso.pl/suwaczek/Zk/40A340/FF4FA7/FFFFFF/090F19/15477.png

Offline

#20 2014-02-08 16:22:50

bartoszn

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-10-15
Posty: 23

Re: Koszty sądowe

Witam,

ja bym proponował przed zakończeniem sprawy poprosić Sąd lub zasygnalizować przed Sądem, że oskarżony nie ma środków na pokrycie kosztów sądowych i w związku z tym wnosimy o zwolnienie z kosztów sądowych. Po wyroku szanse zmniejszają, ponieważ trzeba będzie napisać zażalenie na koszty sądowe do wyższej instancji.

Więcej o prawie karnym wykonawczym na blogu www.pozbawieniewolnosci.pl

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.dukanowebanitki.pun.pl www.flyff.pun.pl www.volturi.pun.pl www.lechia1914.pun.pl www.sonyericsson4ever.pun.pl