Barbie - 2013-08-05 16:40:19

Kiedyś pisałam coś takiego, oczywiście to jest tylko uzasadnienie, bo każde pismo procesowe pisze się tak samo.


Uzasadnienie


Mój konkubent Andrzej ... odbywa karę od dnia 17 sierpnia 2008 roku. Obecnie przebywa na Oddziale Zewnętrznym AŚ w Poznaniu, przy ul Nowosolskiej 40.  Nabył on już prawa do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty zasądzonej kary. W czasie odbywania kary jego zachowanie jest bardzo dobre, co potwierdzają liczne nagrody, jakie otrzymuje. Nie dostał on żadnych kar dyscyplinarnych, ma dobrą opinię zarówno z Zakładu Karnego jak i pracy poza terenem więzienia. Andrzej nie sprawia problemów i jest spokojnym człowiekiem. Nie uczestniczy w subkulturze więziennej, a proces resocjalizacji przebiega bez zakłóceń. Jesteśmy związani od ponad półtora roku. Z widzeń, listów i kontaktu telefonicznego zauważyłam jego zmianę na lepsze. Przez okres odbywania kary zrozumiał swoje negatywne zachowanie i wyciągnął właściwe konsekwencje. żałuje popełnionych czynów a po opuszczeniu Zk chce być prawym człowiekiem. Przez cały pobyt w ZK Andrzej bardzo zbliżył się do swojej rodziny. Utrzymywał kontakty z rodzicami, oraz ciocią, która go wychowywała. Przez dotychczasowy pobyt Andrzeja w Zakładzie Karnym zrozumiał on najważniejsze wartości, jakimi są miłość, wzajemne zaufanie oraz rodzina. Nauczył się otwarcie rozmawiać o swoich problemach, jak również potrzebach. Po opuszczeniu przez konkubenta Zakładu Karnego pragniemy wziąć ślub. Andrzej ma zapewnioną pracę, którą podejmie bezzwłocznie.
    Uważam, że spędził on w więzieniu wystarczająco czasu, nie stwarzał tam żadnych problemów i już czas, aby mógł zacząć prowadzić swoje życie jako wolny człowiek. W tej sytuacji uważam, że kara wymierzona Andrzejowi ... pomimo nie wykonania jej w całości osiągnęła zamierzone cele.

www.3e.pun.pl www.naszlwiswiat.pun.pl www.poradydogier.pun.pl www.costam.pun.pl www.gmas.pun.pl